Eelmise aastaga võrreldes on TalTechi õppimatuljaid üle poole tuhande rohkem


Avaldaja:Madli Leikop23. Juuli 2020

Juuli keskpaigani said eestimaalastest sisseastujad kinnitada oma soovi tulla Tallinna Tehnikaülikooli õppima.

Võrreldes eelmise aastaga on uusi I ja II astme tudengeid 555 võrra rohkem, suurem on tõus just magistriõppes.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll kommenteeris: „Hoolimata sellest, et Tehnikaülikool tõstis sel aastal mitme õppeprogrammi sisseastumislävendeid, on väga paljud tublid gümnaasiumi- ja bakalaureusetaseme lõpetajad valinud edasiõppimiseks just meie ülikooli. Kui koroonapandeemia on suurendanud tööpuudust mitmetes valdkondades, siis tehnikaülikooli erialade lõpetajate järele on tööjõuturul endiselt suur nõudlus. Meile õppima asunud noor võib kindel olla, et tema pingutusi kroonib stuudiumi lõpus kindel töökoht ja Eesti keskmisest töötasust kõrgem palk. Tugeva tunnustuse tehnikaülikooli õppeprogrammide kvaliteedile annab ka kuulumine vastloodud EuroTeQi õppekonsortsiumi, mille kaudu tehnikaülikooli astunud noored saavad tulevikus ühisõppe kogemuse Euroopa absoluutsesse tippu kuuluvate Müncheni, Taani ja Einhoeveni tehnikaülikoolide tudengitega.“

Enim õppimatulijaid on bakalaureuseõppes sellistesse programmidesse nagu ärindus, IT süsteemide administreerimine ning elektroenergeetika ja mehhatroonika. Uute magistrantide hulgas on popimateks aga juhtimine ja turundus, äriinfotehnoloogia ning hooned ja rajatised.

Suurimateks tõusjateks, ehk siis erialad, kus võrreldes eelmise aastaga on õppimaasujaid märkimisväärselt rohkem, on bakalaureuseõppes riistvara arenduse ja programmeerimise, mereveonduse ja sadamatöö korraldamise ning hoonete sisekliima ja veetehnika erialadel. Magistriõppes on positiivseteks üllatajaks küberkaitse programm, üle ootuste edukaks kujunes ka ainus uus MBA kava ettevõtlik juhtimine. 

Allikas: Tallinna Tehnikaülikooli pressiteade

 

Haridus- ja Noorteamet