Kutseõppeasutusi toetatakse 1,7 miljoni euroga


Avaldaja:Madli Leikop31. August 2020

Alates 1. septembrist saavad kutseõppeasutused taotleda toetust kutsevaliku õppe rakendamiseks, mille eesmärk on luua võimalusi poolelijäänud haridustee jätkamiseks ning toetada noori karjäärivaliku tegemisel. Taotlusvooru kogumaht on 1,74 miljonit eurot.

„Kutsevaliku õpet on meie kutseõppeasutused juba mõned aastad pakkunud, kuid tänu rahvusvahelisele toetusele on võimalik õppekavasid arendada ja individuaalsetele vajadustele vastavaks kohandada,“ kiitis taotlusvooru haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Loodan, et kutseõppeasutused haaravad sellest võimalusest kinni, et saaksime noori eriala valimisel veelgi tõhusamalt toetada,“ lisas minister.

Kutsevaliku õppe peamiseks sihtrühmaks on noored, kellel puuduvad oskused või valmidus valida eriala. Näiteks õpingud katkestanud noored, mittetöötavad ja mitteõppivad noored, põhikooli lõpetanud, kuid edasise elutee osas segaduses noored, tõhustatud tuge vajavad õppijad ning sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored.

 Norra suursaadik Else Berit Eikelandil on hea meel, et Norra saab anda oma panuse kutsehariduse arendamisse Eestis. „Kutseharidus on igal ajal ja kõikides Euroopa riikides suure väärtusega, kuna aitab tagada noortele tulevikus töökohti, kuid eriti väärtuslik on see aegadel, mil tööturg on lisasurve all. Üheskoos tuleme me ka praegusest kriisist välja ja ma loodan, et need projektid teevad selle väljumise lihtsamaks.“

Toetatavad tegevused on kutsevaliku õppe rakendamisega seonduv arendustöö koolis ja õppe läbiviimine kutsevaliku õppekaval, sh kutsevaliku õppekava sisu kohandamine vastavalt sihtrühmale, muutmine ja täiendamine vastavalt rakendamiskogemusele ning partnerite ettepanekutele. Toetuse vähim summa projekti kohta on 100 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ ja seda viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlusvooru infopäev toimub 17.09.2020 algusega kell 10:00 Zoom e-keskkonna vahendusel. Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna 01.09.2020 – 01.11.2020 kell 17.00.

Allikas: HTMi info

Haridus- ja Noorteamet