Ulla Ilisson: tulevikuharidus peab olema õppijakeskne


Avaldaja:Madli Leikop09. Oktoober 2020

Õppimise ja õpetamise fookuses peab olema üha rohkem õppija oma soovide, vajaduste ja võimalustega, sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson rahvusvahelise hariduskonverentsi Edubest 2020 avakõnes.

„Haridus- ja Noorteamet on partner õpetajale ja koolijuhile, noorsootöötajale, tugispetsialistile ja kohalikule omavalitsusele,“ rääkis Haridus- ja Noorteameti peadirektor Ulla Ilisson konverentsil. „Suurandmeid ja nutikat digipööret ära kasutades saame kasvada veelgi paremaks ja muuta õppimist veelgi personaliseeritumaks.“

Ilisson meenutas, et õppimine kestab kogu elu ning kord nooruses omandatud ametist ei piisa enam, et muutuvas ühiskonnas ja majandusoludes hästi toime tulla. Seetõttu ongi vaja seada esikohale personaliseeritud õpiradade toetamine ja arendamine. See on vajalik nii üksikisiku kui ühiskonnana edukalt toime tulemiseks – vananevas ühiskonnas jääb meil töökäsi üha vähemaks, samal ajal kasvab ettevõtete vajadus kõrgelt kvalifitseeritud töötajate järele.

Illisoni sõnul on kõige olulisem küsimus praegu just täiskasvanute oskuste arendamine, kuna üha enam vaadatakse omandatud ameti kõrval just oskuste pagasit. Samuti ei tasu unustada, et oskus õppida on kõige olulisem tulevikuoskus.

Tuleviku jaoks valmisolek tähendab Haridus- ja Noorteameti fookusteraviku suunamist digitaristu uuendamisele, kvaliteetsete ja digitaalsete õppematerjalide kättesaadavuse suurendamisele, suurandmete kasutamist ning tehisintellekti integreerimist õppeprotsessidesse, selgitas Illisson. Kõik selleks, et inimestel oleks võimalik vastavalt oma vajadustele ja soovidele omandada uusi oskusi, end täiendada ning leida uusi lahendusi ja lähenemisi. „Ootused vastloodud riigiametile on suured, kuid väljakutsed aitavad meil ühiskonnana kasvada. Meie väiksus on meie eelis: saame katsetada, proovida ja leida võimalusi üsna kiirelt ning otsida tasakaalu traditsioonide ja innovatsiooni vahel,“ tõdes ta.

Konverentsil arutatakse tehnoloogia ja innovatsiooni rolli koolides ning jagatakse kogemusi ja teadmisi. Konverentsil esinevad ja osalevad enam kui 350 haridustöötajat ja -ekspert ning ettevõtte juhti 30 riigis. Täpsem info on leitav Edubest 2020 veebilehel.

Allikas: HTMi pressiteade

 

Haridus- ja Noorteamet