TÜ teaduskooli bioloogia õpikojad Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis


Avaldaja:Madli Leikop09. Oktoober 2020

2020/2021. õppeaastal toimuvad Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis Tartu Ülikooli teaduskooli bioloogia õpikojad, kus osalevad 25 õpilast 10.- 12. klassist. Õppeaasta jooksul toimub kuni seitse kohtumist.

Ühe õpikoja kestus on 3-4 koolitundi. Kursuse lõppedes saavad õpilased õpikodade läbimise tunnistuse, mis võrdub kooli ühe valikkursusega. 

Bioloogia õpikojad annavad võimaluse kinnistada riiklikus õppekavas püstitatud õpitulemusi. Õpikodades korratakse bioloogia teoreetilist osa ning tehakse palju praktilisi töid ja katseid, mis eeldavad kaasa mõtlemist. Näiteks lahatakse seasüdant, uuritakse, miks puude lehed vahetavad sügisel värvi, määratakse koolis bakterite rohkust, tehakse mälukatseid, mõõdetakse õpilaste füsioloogilisi näitajaid, räägitakse haigustest ja juureldakse keskkonnaprobleemide üle.

Õpikodade käigus saavad õpilased rakendada tundides omandatud teadmisi, paraneb nende analüüsi, sünteesi ja järelduste tegemise oskus, areneb loodusteaduslik kirjaoskus, tõuseb õpimotivatsioon ja süveneb huvi bioloogiaga seotud elukutsete vastu, laieneb silmaring.

IMG_20201007_165007_resized_20201007_054223280.jpg

Esimene õpikoda toimus tänavu 7. oktoobril. Siis õpiti mikroskopeerimise aluseid. Õpilased jäid õpikojaga väga rahule ning ootavad pikisilmi järgmist korda.

Artikli autor on bioloogiaõpetaja Merle Pähn

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet