Antsla Gümnaasium prügijooksul


Avaldaja:Marietta Lõo16. Oktoober 2020

Kategooriad:Edulugu, Üldharidus

Projektis „Õpikodade loomine“ osaleb viis kooli: Antsla Gümnaasium, Lüllemäe Põhikool, Tsirguliina Kool, Osula Kool ja Kuldre Põhikool. Projekti käigus teevad koolid üksteisele väljakutseid. Lüllemäe kool tegi ettepaneku osaleda PRÜGIJOOKSUS.

Projektis „Õpikodade loomine“ osaleb viis kooli: Antsla Gümnaasium, Lüllemäe Põhikool, Tsirguliina Kool, Osula Kool ja Kuldre Põhikool. Projekt on suunatud viie kooli õppe- ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna.

Projekti käigus teevad koolid üksteisele väljakutseid. Lüllemäe kool tegi ettepaneku osaleda PRÜGIJOOKSUS. Prügijooks ehk plogging on keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teel ettejääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda. 

 

Antslakad haakusid mõttega ja korraldasidki 13.10.20 klassijuhataja tunni ajal ürituse.

Alguses jagasid direktor ja õppejuht lastele prügikorjamiseks ja orienteerumiseks tänavanimede ahela, kuidas ning milline linnaosa läbida. Kaasa anti ka kilekotid ning kindad. Kilekottidesse tuli prügi panna sorteeritult. Sorteerida tuli pandipakendiga prügi, pandipakendita prügi ning olmeprügi.

Paralleelklassid liikusid koos ning abituriendid aitasid prügi korjata 1. klassi õpilastel.

Prügi koguti kokku ning toodi koolimaja taha, kus see pandi kolme erinevasse kohta: olmeprügisse, pakendiprügisse ja pandipakendi tünni.

Korda sai 30 erineva nimega teed, 4 parki, mänguväljakud, staadion, terviserada, lauluväljak, bussijaama ümbrus, kahes suunas Antslast välja minevad kergliiklusteed ning terviserada.

Üritus on piltidena jäädvustatud Marietta Lõo poolt aadressil: https://aglkk.blogspot.com/2020/10/prugijooks.html

 

Antsla Gümnaasiumi Loodusteaduste koda ning VUNK meeskond tänavad üritusel osalejaid; TOREkaid, kes PRÜGIJOOKSU rajad planeerisid; kooli juhtkonda ning koolitöötajaid.

 

Haridus- ja Noorteamet