Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri meenekonkursi võit tuli Pärnumaale


Avaldaja:Madli Leikop22. Oktoober 2020

Selle aasta Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri meene ja meene nimekonkursi võitis Pärnu Rääma Põhikooli 7.b klassi õpilane Lene Jüriso meenega "Tunnustuse majakas".

Kõik ettevõtlikud koolid ja lasteaiad vajavad partnereid, sest ainult üheskoos saab kaasa aidata ettevõtliku inimese kasvamisele. Tänu partnerite panusele saavad õppeasutused muuta oma õppetegevuse päriselu toetavamaks. Partnerite abiga antakse noortele võimalus olla kursis ja eakohasel tasemel tutvuda piirkonna ettevõtluse ja ettevõtmistega.

Kuldpartner on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele Ettevõtliku Kooli partnerile kord aastas. Kuldpartnerit tunnustatakse õpilaskonkursi korras valminud meenega ning antakse üle 4.-5. novembril 2020 toimuval Hariduskonverentsil "Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!" (https://ettevotlusope.edu.ee/konverents/).

Meeneks on majakana kujundatud valgusti, mis näitab suunda. Ettevõtliku Kooli Kuldpartner on suunanäitaja õpilastele ettevõtlikkuse teekonna. Valgusti ülemine serv on kui kroon ning alus kui tammelehtedest pärg. Disainis on õpilane inspiratsiooni saanud Ettevõtliku Kooli sõnapilvest, milles välja toodud omadused aitavad partneril ettevõtlikkuse teekonnal kindlamalt suunda näidata.

Lamp_Lene Jüriso.jpg

Info ja foto saatis Koolielule Viivika Vilja, noorte ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht SA-st Pärnumaa Arenduskeskus.

Haridus- ja Noorteamet