Ilmus kogumik kutseõppurite Erasmus+ välispraktikalugudest


Avaldaja:Madli Leikop02. November 2020

2. novembril esitles sihtasutus Archimedes kogumikku „Õpiränne Euroopasse ja tagasi: Erasmus+ praktikalugude parimad palad“.

Kogumikku on koondatud 22 kutseõppuri võidutööd ajavahemikus 2014–2019 läbi viidud välispraktika kajastustekonkursilt.

„Erasmus+ praegune programmiperiood hakkab lõppema ja aeg on teha kokkuvõtteid. Vahvate praktikalugude lugemine hoiab usku ja lootust, et kuigi füüsiline õpiränne on hetkel koroonapandeemia tõttu raskendatud või lausa katkenud, siis kord saab ka see kriis läbi ja järgmistel kutseõppuritel on võimalik minna vastu elumuutvatele ning põnevatele Erasmus+ praktikatele,“ lausus sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri peaspetsialist Merike Sanglepp. 

Erasmus+ programm on võimaldanud üle 6000-l Eesti kutseõppuril sooritada oma erialane praktika välismaal. Kutsehariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki. Programmis osalevad aktiivselt pea kõik Eesti kutseõppeasutused.

Esitlusel jagasid oma kogemusi Tartu Kutsehariduskeskuse vilistlane Kadri Kalle, Tallinna Teeninduskooli vilistlane Anu Ristissaar ning kajastuste konkursi korraldustiimist Merike Sanglepp. Kogumikuga saab tutvuda SIIN.

Sihtasutus Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Erasmus+ programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle neljale miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda ja kogemusi saada.

Allikas: SA Archimedes info

Haridus- ja Noorteamet