Eesti ühines kooli- ja küberkiusamise vastase rahvusvahelise ühisavaldusega


Avaldaja:Madli Leikop07. November 2020

Eesti ühines G7 ja UNESCO haridusministrite kooli- ja küberkiusamise vastase ühisavaldusega, millega kutsutakse üles olema ning käituma küberruumis vastutustundlikumalt eriti laste ja noortega.

Minister Mailis Reps märkis, et kiusamine ei lõppe kooliuksest väljudes, vaid internetiajastul jälitab noori ka kodus ja puhkehetkel. “Kooliõpilased kasutavad nii õppimiseks kui ka ajaveetmiseks üha enam digitaalseid võimalusi ning mille positiivsete külgede kõrval peame üha enam pöörama tähelepanu ka selle negatiivsetele külgedele nagu küberkiusamine,” sõnas minister. “Avaldus on oluline samm selleks, et saaksime sellisele väljakutse astuda vastu üheskoos rahvusvahelise kogukonnaga, kuna kiusamine internetis võib olla ka piirideülene.”

Ühisavalduses märgitakse, et kuigi riigid juba tegelevad küberkiusamise vastu võitlemisega koos partneritega on vaja ühtseid aluseid. Peamiselt tähendab see küberkiusamise määratlemist, isiklike andmete töötlemist, eetikastandardite väljatöötamist ning ühiskonna kaasamist, aga ka meediapädevuste, digitaalsete kompetentside ja suhtlusoskuse arendamist. Avaldus tugineb eelmisel aastal toimunud G7 haridusministrite tippkohtumise järelmitel.

Ühisavaldus tehti eile esimest korda tähistatava rahvusvahelise koolivägivalla ja -kiusamise-vastel päeval toimunud rahvusvahelisel koolikiusamise teemalisel virtuaalkonverentsil. Ühisavaldusega ühinesid lisaks Eestile ka Argentiina, Costa Rica, Hispaania, Horvaatia, India, Kanada, Kreeka, Luksemburg, Lõuna-Aafrika Vabariik, Maroko, Mehhiko, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Tuneesia ja Ühendkuningriik. Konverentsi korraldasid Prantsusmaa Haridus-, noorte- ja spordiministeerium koostöös UNESCOga.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet