Kutsume infotunnile „Käed-külge õpime kultuuripärandit tundma!“


Avaldaja:Elle Lepik09. November 2020

Tutvustame vahetut ja meeldejäävat viisi, kuidas õpetada lapsi ja noori kohalikku kultuuripärandit märkama ja väärtustama – andes õpilastele võimaluse käsi külge panna ja pärandi kestmajäämisesse ka ise panustada.

Esmalt tutvustab Tiina Mägi, kuidas 1975. aastal tekkis ja järgneval kümnendil kiirelt kasvas noorte Kodulinna liikumine, kuidas sajapealised noortekarjad tormasid pühapäeviti ühest vanalinna otsast teise labidad ja rehad käes, tegid ajaloolistel ehitistel jõukohaseid korrastustöid ning kuulasid ajaloolaste vesteid.

Elle Lepik räägib Pärandivaderite algatusest, mis kutsub tänapäeva kooliõpilasi üles kodukohas kultuuriloolistele paikadele vaderiks olema. Kodulinna liikumise eeskujul korrastavad ja hooldavad kooliõpilased talgute korras erinevaid pärandipaiku üle kogu Eesti. Lisaks tutvustame sel kevadel, kui õpilased jäid distantsõppele, koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskusega välja kuulutatud vanade akende inventeerimise talguid „Mida aken peegeldab?“. 

Riin Alatalu on ise Kodulinna liikumise kasvandik ning Pärandivaderite algatuse üks eestvedajatest. Riin Alatalu räägib Kodulinna mõjust oma maailmavaate kujunemisele ja sarnastest liikumistest Eestis ja maailmas.

 

Õpilaste aktiivsest kaasamisest kultuuripärandi objektidel tutvustame teile 23novembril 2020 infotunnis „Käed-külge õpime kultuuripärandit tundma!“ Kodulinna Majas (Gümnaasiumi 3, Tallinn). Registreerimine ei ole vajalik, olete oodatud!

 

KAVA:

17:00-17:15 Tiina MägiKodulinna maja – Noorte Kodulinna liikumine 1970.-1980. aastatel

17:15-17:30 Elle LepikMTÜ Estlander – Pärandivaderite projekt ja kontaktivabad talgud „Mida aken peegeldab?“

17.30-17:45 Riin AlataluEesti Kunstiakadeemia – Muinsuskaitse laste ja noortega

17:45-17:55 Küsimused-vastused

 

Foto: Pärandivaderite projekt, autor Kadri Linder

Haridus- ja Noorteamet