Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss ootab silmapaistvamaid teadustöid kuni 15. jaanuarini


Avaldaja:Sirli Taniloo09. November 2020

Kutsume kasvatus- ja haridusteaduste üliõpilasi, vilistlasi ja teadlasi esitama oma teadustööd konkursile! Preemiafond on 8100 eurot!

Eesti Teadusagentuur kutsub taas osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil! Tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2021 ja konkursi preemiafond on 8100 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele.

Ootame üliõpilasi ning haridus- ja kasvatusteadlasi oma töid esitama järgnevates kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Ootame töid kasvatus- ja haridusteaduste kõige laiemas tähenduses, hõlmates ka kaasuvaid erialasid ja valdkondi, nagu näiteks haridusjuriidika, arengupsühholoogia, hariduse juhtimine, pedagoogika jms.

Esimene, tollase nimega "kasvatusteaduslike tööde konkurss" toimus 1990. aastal. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi veebileht ja elektrooniline osalusvorm

Kontakt ja lisainfo
Sirli Taniloo
Konkursi koordinaator
Tel 526 0562
sirli.taniloo@etag.ee

Haridus- ja Noorteamet