Mailis Reps: õpetaja karjäärimudel vajab arendamist


Avaldaja:Madli Leikop20. November 2020

Haridus- ja Teadusminister Mailis Reps osales Riigikogus Kultuurikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“ arutelul.

„Vähe on teemasid, mis oleksid riiklikult nii olulised ja mul on hea meel, et täna Riigikogu saalis seda kõike täie tõsidusega arutatakse,“ sõnas Reps. „Väga oluline on, et mõtleksime üheskoos õpetaja karjäärimudeli arendamisele."

Ettekandes meenutas minister, et kevadel ootamatult toimunud muutus kogu ühiskonna elukorralduses seadis meid olukorda, kus pea kõik Eestimaa pered tajusid, kui palju väljakutseid pakub õpetajaamet ning kui olulised on ühiskonnas õpetajad.  Oleme endiselt keset keerulisi olusid, millega peame ühiselt hakkama saama. Samal ajal seisavad meie ees ka pikaajalised väljakutsed – peame tagama haridussüsteemi jätkusuutlikkuse tulevasteks aastakümneteks.

Reps sõnas, et koolijuhil, omavalitsusel ja riigil on igaühel oma vastutus selles, et õpetaja saaks teha oma tööd hästi ning tunneks end toetatu ja väärtustatuna, et tal oleks olemas kõik vajalik, et teha oma tööd hästi. Nii riigi, teiste koolipidajate kui koolide ülesandeks koostöös õpetajatega on paremini välja joonistada erinevad õpetajaameti karjäärivõimalused.

 "Tuleb meeles pidada, et tööturul võistleb kool paljude teiste tööandjatega. Kool peab olema atraktiivne töökeskkond nii alustavale kui juba kogenud õpetajale," rääkis Reps. Minister lisas, et koolikeskkonna oluline kujundaja on aga koolijuht, keda tuleb toetada selles, et ta seda parimal moel teha saaks ning palju sõltub ka kohalike omavalitsuse haridustöötajatest. Jätkuvad nii koolijuhtide kui omavalitsuse haridustöötajate riiklikud koolitusprogrammid. 

Rõõmustavana tõi minister välja, et viimasel paaril aastal on huvi haridusvaldkonna erialade vastu ülikoolides oluliselt kasvanud. „Midagi oleme seega teinud õigesti ning me ei tohi peatuda,“ sõnas ta.

Ta kinnitas, et ehkki sel aastal on avaliku sektori palgatõus peatatud, asub Haridus- ja Teadusministeerium esimesel võimalusel otsima vahendeid õpetajate palgatõusuks. „Meie õpetajate palgatõus on seni olnud OECD riikidest kõrgeim ning me ei tohi jääda pidama,“ sõnas ta.

Minister meenutas, et peagi kohtutakse Riigikogus haridusvaldkonna arengukava arutlemiseks ning seal käsitletakse mitmeid tänasel arutelul kerkinud küsimusi.

Ettekannetega esinesid veel kultuurikomisjoni esimees Aadu Must, Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator Liis Reier ja Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste.  Ettekannetele järgnes arutelu.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet