ITL-i Ustus Aguri stipendiumi saaja doktoritöö aitab kaasa personaalmeditsiini arengule


Avaldaja:Madli Leikop27. November 2020

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) ning Haridus- ja Noorteameti (Harno) koostöisel konkursil selgus Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja.

3000-eurose stipendiumi pälvis Tallinna Tehnikaülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) õppekava doktorant Ardo Allik, kelle doktoritöö põhjal valmivate rakenduste abil saab erinevaid signaale töödeldes inimeste väsimus- või terviseseisundit jälgida, aga ka tööohutust ja -mugavust suurendada.

Aastast 2003 välja antava stipendiumiga tunnustatakse tehnikateadlase Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna teerajajana. ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud toetamaks õpinguid avalik-õigusliku ülikooli doktorandil, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiaadi Ardo Alliku doktoritöö teemaks on “Kantavatel seadmetel põhinev inimese füüsilise väsimuse hindamine”, tööd juhendavad professorid Ivo Fridolin, Gert Jervan ja Kristjan Pilt.

„Selle stipendiumi, mida saab pidada IKT valdkonna kõrgeimaks tunnustuseks, eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule ning doktorandi senist erialast tegevust,“ selgitab Harno IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre, kes tõi välja ka selle-aastase konkursi kõrge ning ühtlase taseme. „Rõõmustab, et nii alles doktoriõpinguid alustanud kui ka õpingutes kaugemale jõudnud kandidaadid on lisaks väga sisukatele ja olulistele uurimistöödele jõudnud juba mitmete teadusartiklite avaldamiseni.“ Ambre sõnul on laienenud ka konkursile esitatud kandidaatide uurimistööde temaatika, ulatudes keeleanalüüsist IKT-lahenduste loomise keskkonnamõjude uurimiseni. 

ITL Ustus Aguri nimeline stipendium 2020 (print)5.jpg

„Infoühiskonnas on valdkondade-ülene koostöö muutunud elementaarseks,“ lisab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. „Praktilised ülikoolide ja ettevõtete projektid aitavad noortel teadlastel näha oma tööl ka väljundit ning muuta elu ülikoolis ning teadlaskonnas ka atraktiivsemaks, mis on järelkasvule mõeldes väga oluline. Näiteks tänane stipendiaat Ardo Allik on osalenud oma õpingute jooksul targa töörõiva prototüübi loomisel, tema arendatud algoritme on katsetatud kosmoseagentuuri projektis, lisaks avaldas hindamiskomisjonile muljet senitehtud teadustööde maht ning sisukus.“ 

Doktorant Ardo Allik selgitab, et üha enam rõhutakse tervishoius inimkesksusele ja personaalmeditsiinile, mille eesmärgiks on tõsta iga inimese teadlikkust ning ühtlasi ka vastutust  oma tervise osas. „Tänapäeval on paljud erialad põimitud IKT-alaste teadmistega, ka minu teadustöös on need hädavajalikud nii uute seadmete väljatöötamiseks kui ka kogutud signaalide põhjal algoritmide loomiseks. Ma loodan, et tänu minu teadustööle võib tõusta inimeste elukvaliteet ning mul on suurim hea meel, et seda on tunnustatud ka ITL-i ja Harno poolt."

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumi annavad ITL ja Harno välja IT Akadeemia programmi raames.

Allikas: ITLi info. Foto autor Joanna Jõhvikas.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet