Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone


Avaldaja:Madli Leikop30. November 2020

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning konsultatsioone tuge vajavatele õpilastele.

„Mul on hea meel, et Terviseamet lubas distantsõppel olevatele Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnasistidele ministeeriumi ettepanekul mõningaid erandeid, mille puhul nad võivad koolis õpetajatega kohtuda,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Ei tohi aga unustada, et piirangud on praegu meie kõigi elu ja tervise kaitseks ning distantsõppele mindi kontaktide vähendamiseks. Palume koolidel jääda vastutustundlikuks ja korraldada kontakttegevusi tõepoolest vaid neile õpilastele, kelle jaoks see on möödapääsmatult vajalik ning teha seda väikestes gruppides ja hajutatult,“ lisas minister.

Tänasest 10. jaanuarini on kõik Harjumaa (sh Tallinna) ja Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastme õpilased distantsõppel. Nende piirkondade gümnaasistid võivad Terviseameti täna jõustuva korralduse järgi kooli siseruumides viibida eksamite, olümpiaadide ja testide sooritamiseks, hariduslike tugiteenuste saamiseks ja juhul, kui nad vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Konsultatsioonide all peetakse silmas eelkõige individuaalset või väikestes kuni 10 õpilasest koosnevates rühmades toimuvat õpet, et oleks võimalik tagada hajutatus. 

Kooli siseruumides võib viibida, kui on tagatud hajutatus, kätepesu või käte desinfitseerimise võimalused Terviseameti juhiste kohaselt, ruumides on piisav õhuvahetus, õpilased kannavad maski või visiiri või on katnud suu ja nina. Õpilane ei pea katma suud ega nina, kui see ei ole tervislikel põhjustel, õppe iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik. 

Samad reeglid kehtivad nii era-, munitsipaal- kui riigikoolidele.

Distantsõppe perioodil tuleb koolil koostöös koolipidajaga pakkuda koolilõunat õpilastele, kes seda vajavad. Eelistada tuleks sooja lõunasöögi pakkumist, kui see pole võimalik, siis toidupakke.

Piirangud huvitegevusele

10. jaanuarini kehtivad nii Harjumaal ja Ida-Virumaal kui Tartu linnas piirangud ka siseruumides toimuvale huvitegevusele. Siseruumides toimuvat huvitegevust ja trenne võib läbi viia kuni kümne osalejaga gruppides ning peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste gruppidega. Osalejad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ja inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist. Teenuse osutaja tagab vahendite olemasolu ja nõuete täitmise.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad samad piirangud lisaks täienduskoolitustele ja täiendõppele. Piirangud ei laiene täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimisele, mis on seotud riigi sõjalise kaitsega, samuti ei laiene piirang sisejulgeolekuvaldkonna tegevustele.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet