Riiklikule haridusstipendiumile kandideerivad 20 õpetajat ja tugispetsialisti


Avaldaja:Madli Leikop21. Detsember 2020

Kategooriad:Soovitame, Kasulik teada

Valdkondlikest ekspertidest koosnev hindamiskomisjon valib välja kuni viis stipendiaati 20 kandidaadi hulgast hiljemalt 15. jaanuariks.

Riiklik haridusstipendium pakub haridusvaldkonna töötajatele võimaluse võtta vaba semester enesetäienduseks ja oma valdkonna arengu ergutamiseks. 

„Mul on hea meel, et stipendiumitaotlusi jõudis meieni tänavu märkimisväärselt rohkem kui möödunud aastal ja kandidaate on nii üldhariduskoolidest, kutseõppeasutustest kui lasteaiast. See annab tunnistust pühendunud ja valdkonna arengust sügavalt huvitatud õpetajatest ning tugispetsialistidest kõikidel haridustasemetel,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

Stipendiumiga väärtustatakse õpetajate ja tugispetsialistide tööd ning pakutakse võimalust luua innovatsiooni, panustada enesearengusse, väärtuslike praktikate talletamisse ja jagamisse. Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ning seda saab kasutada kuni kuue kuu jooksul.

Seekord on stipendiumile kandideerimisel prioriteetseteks teemadeks digipedagoogika rakendamine, õpikäsituse ja selle muutumise toetamine ning kaasava hariduse elluviimine. Stipendiumi toel loodav peab olema kasutatav haridussüsteemis laiemalt. Taotlejalt oodatakse viieaastast töökogemust oma ametikohal ning vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

Senised stipendiaadid on kasutanud stipendiumiperioodi muuhulgas oma valdkonna uuringute läbiviimiseks, enesetäiendamiseks välisriigis ja õppematerjalide väljatöötamiseks. 2018. aastal määrati kolm, 2019. aastal üks riiklik haridusstipendium.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet