2011. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 20 466 eksaminandi


Avaldaja:Kristi Semidor12. Veebruar 2011

Kategooriad:Hariduselu

2011. aasta riigieksamitele on esialgsetel andmetel kokku registreerunud 20 466 eksaminandi, neist 17 105 on gümnaasiumiõpilased, 1398 gümnaasiumi varemlõpetanud ning 1963 kutseõppeasutuste õpilased.

Eksamivalikute arv on kokku 48 308.

Kõige rohkem registreerus eksaminande eesti keele riigieksamile (kirjandile) – 9925 registreerunut. Kirjand on eesti õppekeelega gümnaasiumilõpetajatele kohustuslik riigieksam.

Vene keele riigieksamile (kirjandile) registreerus 1518 eksaminandi. Alates 2009/2010 õppeaastast on kirjand vene keele õppekeelega koolides vabatahtlike eksamivalikute hulgas.

Eesti keele kui teise keele riigieksamile, mis on kohustuslik vene õppekeelega koolides gümnaasiumilõpetajatele ja põhihariduse baasil vene õpperühmades õppivatele kutseõppeasutuste õpilastele, registreerus 3239 eksaminandi.

Rohkem on valitud inglise keele (8195 eksaminandi), ühiskonnaõpetuse (6426 eksaminandi), geograafia (6271 eksaminandi) ning matemaatika (4636 eksaminandi) riigieksamit.

Bioloogia riigieksamile registreerus 2992 eksaminandi, keemia riigieksamile 2037, ajaloo riigieksamile 1624 ning füüsika riigieksamile 736 eksaminandi.

Vene keele võõrkeelena riigieksami valinute arv on 393, saksa keele puhul 282 ning prantsuse keele riigieksami on valinud 34 eksaminandi.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit. Riigieksameid on võimalik teha ka enne lõpuklassi, kui eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslikud kursused on läbitud.

Möödunud, 2010 aastal registreerus riigieksamitele 21 899 eksaminandi, nendest 18 376 olid gümnaasiumi ja 2102 kutseõppeasutuse õpilast ning 1421 gümnaasiumi varemlõpetanut.
Riigieksamitele registreerumise varasemate aastate statistika leiab eksamikeskuse kodulehelt http://www.ekk.edu.ee.

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Lisatud 12. veebruaril 2011

Harno logo