10. õpilaste teadustööde riiklik konkurss


Avaldaja:Kristi Semidor18. Veebruar 2011

Hea kooliõpilane! Kutsume kõiki põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori osalema 10. õpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

Konkursile oodatakse nii uurimuslikke (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalteaduslik uurimus jm), ülevaatlikke (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm) kui ka otsest praktilist väljundit omavaid uurimistöid (arvutiprogramm jm), mis peavad olema nõuetekohaselt vormistatud. Töö teema ja valdkonna valib õpilane ise.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond rohkem kui 11 000 euro ulatuses. Rahalisi auhindasid jagub ka peapreemia saanud tööde juhendajatele. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Helsingis ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.
NB! Kasulik on teada, et mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi.

Konkursitööd jm vajalikud dokumendid tuleb esitada Sihtasutusele Archimedes 1. märtsiks 2011 a.
Täpsem informatsioon konkursi osalemistingimuste, töödele esitatavate nõuete ja muu osas on toodud meie veebilehel: http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=401

Julget pealehakkamist soovides
Kaili Kaseorg, konkursi koordinaator 
Lisatud 18. veebruaril 2011

Harno logo