Koolielu kogukonna loomine, liikmete haldamine, sisu lisamine

Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog Ingrid Maadvere keskendub järgnevas kolmes videojuhendis sellele, kuidas administreerida Koolielu kogukondade alajaotust.

Esimene juhend. Kogukonna loomine. Teemad:

- Kogukonna loomine.

- Kogukonna ikooni lisamine. Märksõnastamine. Ainete lisamine. Kogukonna tüübid. Faili kategooriate lisamine.

- Avatud ja suletud kogukond.

- Mida kogukond sisaldab – kuidas teha valikut.

Teine juhend. Liikmete haldamine. Teemad: 

- Liikmete kutsumine.

- Liikmete vastuvõtmine.

- Kirja saatmine kogukonna liikmetele.

- Omanikuõiguste üle kandmine.

Kolmas juhend. Sisu loomine. Teemad:

- Kogukonna failid: failide lisamine, failide kategooria määramine. Privaatsusseaded.

- Lehekülje lisamine.

- Ajaveebi postituse lisamine.

- Viite lisamine.

- Arutelule vastamine.

Harno logo