Mõtlemismängud on mõnusad


Avaldaja:Kristi Semidor10. Jaanuar 2011 Kommentaarid (1)

Õpilase edukaks toimetulekuks koolis peame oskust õppida. Kindlasti ei saa me alahinnata mõtlemisoskuse, ülesannete lahendamise tempo, mälu ning tähelepanu- ja keskendumisvõime osatähtsust õppimise juures. Üha enam kõneldakse õpilaste õpetamisest nende erivajadusi arvestades. Õpetaja kulutab väga palju energiat ja aega, et toetada mahajääjaid. Vähem oluline pole võimekamate laste arendamine, kirjutab Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Tuuli Koitjärv.

Lisaülesanne peaks olema motiveeriv
Kas õpilased, kes lahendavad õpetaja antud ülesandeid kaasõpilastest kiiremini, on alati nutikamad ning aeglasemad lapsed vähemnutikad? See võib nii olla, kuid ei pruugi. Üsna tihti olen kuulnud väidet, et võimekal õpilasel on koolis igav. Õpilasele lisaülesande andmisel peaks antav ülesanne olema õpilase jaoks põnev, arendav ning sundima õpilast tegema pingutusi, mitte eeldama automaatset vastuste kirjutamist. Oma õpetajapraktikast tean juhuseid, kui võimekas õpilane on lasknud töötempol langeda, et vältida lisaülesandeid.  Millised on ülesanded, mis motiveerivad lapsi pingutama? Püüan jagada oma kogemusi lahenduste osas, mida ise olen kasutanud. Samuti tutvustan antud artiklis nippe ja ülesandeid, mille olen enda jaoks alles hiljuti avastanud ning mida kindlasti uuel aastal ainetundides planeerin kasutada.

Nii nagu iga õpetaja ja õpilane on omanäolised, nii pole ka ühelegi probleemile ainsat ning õiget lahendust. Kõik antud artiklis välja toodud ideed ja mõtted on leitud Internetist, loodetavasti kuluvad need leiud marjaks ära teistelegi õpetajatele. Kindlasti leiab õpetaja ideid ja ülesandeid ka eestikeelsetest raamatutest ning veebilehtedelt. Kirjanduse loetelu ning suur valik ülesandeid on näiteks Nupuvere veebilehel, kuid need on sobivamad vanematele õpilastele. Samuti ei saa alahinnata meie kauplustes müügilolevate laua- ning kaardimängude kasutusvõimalusi. Klassiruumis ei ole neid alati aga kõige mugavam kasutada.

Loogikamängud toetavad edasijõudmist õppetöös
Hea loogilise mõtlemise oskus toetab õpilase edasijõudmist õppetöös. Internetis leidub hulgaliselt erinevaid loogikaülesandeid. Tuntuim neist on mäng kitse, hundi ning kapsa vastaskaldale toimetamisest. Novel Games’i veebilehel leidub lisaks viimati nimetatule mitmeid erinevaid loogikamänge koos lahendustega, näiteks Water Jars. Parajalt nuputamist pakub loogikaülesanne, kus eri värvusest konnad peavad kohad vahetama.

Mälu- ja tähelepanuharjutused
Mäluharjutustest on populaarsemad erinevad memoriinimängud. Simoni mäng pakub vaheldust traditsioonilistele memoriinidele, kus tuleb leida sobiv või sarnane paar. Väga palju põnevust on minu õpilastele pakkunud Pattern Memory. Humoorikad mäluharjutused on portee taastamise mängud (12).

Tähelepanu arendamiseks sobib mäng „3 topsi ja pall“. Tähelepanu nõuavad ka erinevuste otsimise mängud (1, 2, 3). Viimaste juurest leiate ka vastustelehed. Need harjutused sobivad kasutamiseks ka võõrkeele tundides. http://aarp.org veebilehelt leiab arendavad mänge nii õpetaja kui ka õpilane. Siit leiab sobiva mängu ka inglise keele tunnis kasutamiseks. Palju põnevust pakkuv ning tajukiirust ning tähelepanu ja keskendumsvõimet arendav mäng on võõrkeelne värvide mäng. Mängides  saab laps rakendada ja arendada oma erinevaid võimeid. Erilisi pingutusi nõuavad õpetajalt just ainetunni lõpuminutid, kus õpilaste tähelepanu hakkab hajuma. Ka tunni algusminutitel sobib neid mänge tähelepanu koondamiseks kasutada.

Kujundilise mõtlemise arendamise mängud
Kujundilise mõtlemise arendamiseks on samuti toredaid mänge. Väga palju põnevust on lastele pakkunud peegeldamise mäng ning Dupligon, kus tuleb nähtud geomeetriline kujund taastada. Ruumilist mõtlemist aitab arendada mäng „Vasak või parem?“. Interaktiivsete mängude plussiks on see, et õpilane saab neid korduvalt kasutada ning mängu või testi lõpuks kuvatakse ekraanile sooritamistulemus.

Nuputamiseks
Nuputamisülesannetest on kõige populaarsemad maagilised ruudud, pusled, sudokud ja labürindid. Neid saab õpetaja ka ise koostada. Maagliste ruutude koostamiseks pakub lihtsaid võimalusi The Canadian Teacher lehekülg. Väga lihtsa vaevaga saab õpetaja ise koostada vastavalt vajadustele erinevaid labürinte väljaprintimiseks http://davidbau.com veebilehel. Erinevas raskusastmes sudokusid on lihtne koostada free-puzzles.net ja OpenSky Sudoku Generator lehekülgedel. Sellised ülesanded motiveerivad lapsi mõtlema ning arendavad tähelepanu- ja keskendumisvõimet. Lisaks tüüpilistele numbrisudokudele leiab veebist palju erinevaid puslesid, mis minu õpilastele on väga meeldinud, näiteks Strimko. Sudokud ja pusled sobivad erinevates ainetundides lisaülesannetena kasutamiseks. Build A Line pakkus väga palju põnevust pinginaabritele koos mängimiseks, veebilehelt leiab ka mängupõhja väljaprintimiseks. Koostööoskust arendab samuti Square mäng, millest saab soovi korral ka rohkem lapsi osa võtta.  Varem olin kasutanud paaridele trips-traps-trulli ning kartulikuhja mänge. Arvutamisokuse ja samas ka loogika ning tähelepanu arendamiseks sobivad nn Kenken sudokud, nende koostamiseks leiate veebist lihtsa programmi. Internetist võib leida sarnaseid sudokusid, mis kannnavad erinevaid nimetusi. Väga erininevaid prinditavaid ja ka online puslesid koos vastustega leidub Conceptic puslede veebilehel. Minu õpilastele on meeldinud numbrite ühendamise ehk Dot-a-Pix pusled, nn puslede parandamine ehk Hitori pusled, labürindid ehk Maze-a-Pix pusled ning sildade ehk Hashi pusled. Põnevaks on õpilased pidanud ka Squaro mängu. Loogilist mõtlemist aitavad arendada erinevad tikumängud, mida võib veebist leida ka interaktiivsel kujul.

Nii sudokusid kui ka mänge ja ülesannete genereerimisvõimalusi leiab BrainBasheri veebilehelt. Arvude võrdlemise õppimisega kaasneb ka tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine nn Futoshiki sudokut lahendades. Keeletundides sobib lisaks traditsioonilistele ristsõnadele, segiaetud tähtedele ning sõnaotsimismängudele kasutamiseks ABC Path sudoku. Kirjastuses „Tammerraamat“ on liskas tradistsioonilistele numbrisudokudele ilmunud toredad kujundi ja sõna sudoku raamatud.

Palju avastamisrõõmu pakuvad nuputamishuvilistele lõputult põnevaid interaktiivseid ning väljaprinditavaid ülesandeid pakkuvad veebilehed http://puzzles.com, Play with your mind, smart-kit.com  ning http://barcodesinc.com.

IQ testid veebis
Internetist võib leida ka hulgaliselt erinevaid nö IQ teste. Ehkki Internetis leitud IQ testide puhul võib kahelda nende tulemuste interpreteerimise usaldusväärsuses, on neid võimalik vastavalt erinevatele vajadustele õppetöös kasutada. Intershopi testi puhul on eriline see, et näidatakse ära ka õiged ning valed vastused. Kuid selle testi puhul ei arvestata vanusepiiri tulemuse genereerimisel. Ultimate IQ  testide leheküljelt leiab nii sõnalisi kui kujundilisi ülesandeid ning lehekülge on võimalik ka eesti keelde tõlkida. Lahendamiseks on võimalik valida erinevaid raamatuid ning samuti saab valida ülesannete hulka. Pärast lahendamist saab näha vastuseid. European research center’i leheküljelt leiab häid ülesandeid, mida võib soovi korral koos klassiga või individuaalselt küsimusi tahvlile kuvades lahendada. Tasulise tagasiside võimalust pakub ka IQ Test leheküljel leiduv test, kuid ülesanded sobivad ka lihtsalt õppetöös kasutamiseks. Sama kasutusvõimalus on ka Quick IQ testi puhul. Kahe viimase testi puhul ei näidata õigeid vastuseid. Egopont’i kodulehelt leiab mitu erinevat testi, mis mõõdavad näiteks taju- ja tähelepanu kiirust. IQ Tst Labs leheküljel olev test saadab üksikasjaliku tulemuse lahendaja vanust arvestades e-posti aadressile. Need testid pakuvad põnevust ka õpetajale endale.

Kõik eelpooltoodud mängud ja ülesanded on eelkõige lapse taju, mälu, tähelepanu ja loogilise mõtlemisvõime arendamiseks, mitte laste hindamiseks nende ülesannete lahendamise põhjal. Eesmärgiks on seega pakkuda õpetajale vahendeid laste erinevate võimete arendamiseks mitte vaimsete võimete mõõtmiseks. Kognitiivsete võimete mõõtmise võime jätta spetsialistide hooleks, kuid õpetaja peaks saama koolis iga lapse õpetamisel toetuda tema võimetele, mitte nõudma igalt õpilaselt ühe mõõdupuu järgi. Ehkki meil on riiklik õppekava, tasemetööd ja riigieksamid, saab õpetaja alati oma ainetunnis iga õpilast tunnustada ka madalamate tulemuse puhul, kui õpetaja näeb, et õpilane on nende tulemuste saavutamiseks pingutanud. Kasutusel olevas õppevaras on üsna kasinalt ülesandeid, millel oleks lapse erinevaid kognitiivseid võimeid arendav funktsioon. Samuti sobivad antud ülesanded kodus koos perega lõbusaks ajaviimitmiseks ning mälu, tähelepanuvõime jne treenimiseks. Lapsed on uudishimulikud ning nutikad. Aitame õpilastel nendele omadustele toetudes õppimise põnevamaks ja lihtsamaks muuta.

Kõik huvilised on oodatud 24. jaanuaril 2011 algavale Koolielu õppimisüritusele “Mõtlemismängud on mõnusad”, mille viib läbi artikli autor Tuuli Koitjärv. Peamised teemad, mida õppimisüritusel käsitletakse, on õpilaste mälu, kiiruse, täheleapnu jne treenimist toetavad mängud ainetundides ning ülesannete koostamise võimalusi.   

Tuuli Koitjärv, Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja,
Tiigrihüppe SA koolitaja, Koolielu algõpetuse ainekoordinaator
Lisatud 10. jaanuaril 2011

    • Kaire Kollom
      Kaire Kollom

      Tore idee ja üritus, mis tulekul! Ootan juba 17ndat, et registreeruda!