Sirvi võtmesõnade järgi: e-ohutus

 • Loo, suhtle ja jaga hoolivalt

  Loo, suhtle ja jaga hoolivalt

  10. Veebruar 2018
  6. veebruaril Tallinnas toimunud konverentsil „Parem internet algab sinust“ jäi pealkiri ka sõnavõtte läbiva mõttena kõlama – parem internet algab meie igaühe targemast käitumisest internetis.
 • eSafety Label – e-ohutuse tunnusmärk koolile

  eSafety Label – e-ohutuse tunnusmärk koolile

  29. Juuni 2017
  Teadmisi internetiturvalisusest ei saa kunagi olla liiga palju. eSafety Label ehk e-ohutuse tunnusmärk annab koolile tagasisidet, missugune on nende internetiturvalisuse olukord võrreldes teiste koolidega.
 • E-ohutusalased täienduskoolitused õpetajatele

  E-ohutusalased täienduskoolitused õpetajatele

  05. Veebruar 2017
  HITSA täienduskoolituste eesmärgiks on toetada haridustöötajate oskuste ning teadmiste kujunemist õpilaste digipädevuste arendamiseks. HITSA on välja töötanud neli veebipõhist kursust, mis käsitlevad internetiturvalisuse teemat ning millel saavad tasuta osaleda kõik Eesti õpetajad.