Mõtteid esimeseks koolipäevaks


Avaldaja:Madli-Maria Naulainen31. August 2012

Paljudel seisab homme või siis algaval nädalal ees kohtumine uute õpilastega. Õpetajad teavad palju häid viise, kuidas esimest koolitundi sisustada. Kutsume teid üels jagama oma kogemusi läbi Koolielu ka teiste lugejatega.

Kogenud pedagoogidel on kindlasti palju häid viise, kuidas oma uute õpilastega kooliaasta alguses tuttavaks saada ja läbi selle kooliaastale hea algus panna. Need mõtted oleks suureks abiks noorematele kolleegidele, kes ei ole veel ehk nii kogenud ja toimivaid tegevusi agarad proovima oleks. Noortel aga on ehk pakkuda just nii mõndagi uut ja huvitavat, mida uuel õppeaastal kolleegidki katsetada võiks. Palun jagage oma häid mõtteid ja tegevusi esimesteks koolitundideks, lisage oma mõtted kommentaariumisse.

Sirvides esimese koolipäeva teemalisi artikleid, jäi silma palju tuttavat ja läbiproovitut. Õpetaja Kimberly Steele’i lehelt leidsin aga enda jaoks ühe toreda uue mõtte, mida vahest teistelgi huvitav katsetada oleks.

Kimberly Steele soovitab õpetajatel esimesel koolipäeval mitte ainult õpilastele keskenduda, vaid pöörata suuremat tähelepanu ka iseendale, sest tihti jääb just see osa tähelepanuta. Kuigi õpilased võivad teada õpetaja nime, ei tunne nad teda. Seetõttu olekski hea rääkida lastele alustuseks veidi rohkem iseendast - mitte ainult seda, mis aineid sa õpetad ja kui kaua juba õpetaja olnud, vaid ka seda, mis ei ole õpilaste jaoks nii ilmne - õpetaja võiks lastele rääkida sellest, kus ta üles kasvas, oma koolist, huvidest, perekonnast, isegi unistustest. See teeb õpetajast reaalse inimese, kellega õpilased oskavad suhestuda; nad hindavad teadmisi, mis toovad õpetaja neile lähemale.

Räägi endast
Paljudes koolides on õpetajad ja õpilased juba enne otsest kokkupuutumist õppimise näol üksteisega tuttavad, sest toimetavad igapäevaselt ühes koolimajas. Seetõttu võib tunduda, et kõik nii või naa juba teavad üksteist. Sellisel puhul sobib õpetaja Nicole Honour’i sõnul alustuseks kõigile hästi tuntud tegevus - tean / tahan teada / sain teada. Seda kasutatakse küll tavapäraselt uue teemaga tutvumisel, kus esimesse tulpa kirjutab õpilane, mida ta asjast juba praegu teab; teise tulpa, mida sooviks teada ning kolmandasse, mida peale teema läbimist uut teada sai.

Kui seda tegevust kasutada esimeses tunnis õpetaja kohta, kes varem õpilasi veel õpetanud pole, aga kes teda siiski oma kooli õpetajana teavad, tekib tavaliselt esimesse tulpa võrdlemisi pikk nimekiri - seal on igapäevaselt märgatavad asjad - mis autoga õpetaja sõidab, kus ta poes käib jne. Kui jõutakse tulbani - mida tahan teada, tekivad sinna tavaliselt küsimused, nagu mis õpetajale nalja teeb, millist muusikat ta kuulab, kas ta on kohtunud mõne kuulsusega jne.

Aga nüüd tunni sisu enda juurde. Õpetaja valmistab nimekirja enda kohta käivatest faktidest, alates oma sünnikohast kuni oma lemmikmeeskonnani korvpallis. Kõik need kirjapandud faktid on rullikeeratuna kausis, kust iga õpilane võtab omale ühe paberi. Seinale on kinnitatud suur plakat, mille keskel on õpetaja nimi ning õpilased hakkavad üksteise järel oma loositud fakti klassikaaslastele plakatil illustreerima. Kes arvab ära, teeb järgmise joonistuse. Selliselt kujuneb õpetajale plakat, mis tutvustab teda läbi väikeste pildikeste - “seda kõike teate te nüüd minu kohta”.

Uuel tunnil jäävad erinevate klasside poolt koostatud plakatid klassiruumi seintele ning õpetaja viib läbi 20-küsimuselise valikvastustega viktoriini, mille juures võivad õpilased ka plakatitelt vastuseid otsida. Loomulikult ohkavad õpilased, kuuldes, et juba teisel tunnil toimub test, aga viktoriini tulemustega on seotud väike preemia. Kui testid on järgmiseks päevaks parandatud, on neile lisatud kupong. Iga õige vastusega küsimus, mis peale kümne õige vastuse veel õigesti arvatud oli, andis õpilasele kupongi, mille väärtuseks on lisapunktid reaalses kontrolltöös.

Kui nüüd kõige lõpetuseks tulla tagasi esialgse tean / tahan teada / sain teada lehe juurde, siis tegevuse lõpetamiseks kirjutavad õpilased viimasesse lahtrisse kolm asja, mida nad oma õpetaja kohta teada said. Kodutööks jääb õpilastele koostada paberile vabas vormis 7-10 illustreeritud fakti enda kohta ja läbi selle tekib klassiruumi seintele kokku põnev materjal just esimese lastevanemate koosoleku ajaks.

Võib tunduda veidi kummaline pühendada endale kui õpetajale terve tund või rohkemgi. Kuid peale sedalaadi tegevust on laste jaoks müstilisest õpetajast klassi ees saanud tavaline inimene, keda nad tunnevad ja kellega koos on neil hea ning julge uut õppeaastat alustada.

Nimed selgeks
Ka nimede õppimine on teatavasti iga kooliaasta alguses õpetajale suur väljakutse. Kuidas jätta meelde mitme klassitäie laste nimed? Selleks on õpetajatel ka palju erinevaid võimalusi. Õpilase jaoks on tema nime meeldejätmine suur asi, see tõstab tema silmis õpetaja väärtust. Kui õpilased end tutvustavad, siis tuleks proovida meelde jätta nii palju nimesid kui võimalik. See on lihtsam, kui asi enda jaoks mänguks pöörata. Esimese nädala jooksul võib mängida õpilase nimetamise mängu iga tunni lõpus - õpetaja käib tunni lõpus klassi nimekirjaga ringi ja proovib arvata iga õpilase nime. Nädala lõpus proovib ta seda ilma nimekirjata, tavaliselt on selleks ajaks nimed selged.

Üks võimalus on ka istumise plaani sisse seadmine. See tuleks koostada nii pea, kui klassi nimekiri on paigas. Isegi kui istumisplaani pole plaanis kogu aasta vältel kasutada, aitab see esimestel nädalatel õpilaste nimed kiiresti selgeks saada. Kui nimede meeldejätmine on probleem, siis võib panna õpilased istuma tähestiku järjekorda. Tihti tehakse seda perekonnanime põhjal, kuid võiks proovida ka eesnime põhjal lapsed järjekorda seada.

Uue klassi puhul tuleb loomulikult tähelepanu pöörata ka õpilastele endile. Tutvumismängud on olulised, sest läbi nende saavad õpilased üksteisega tuttavaks. Õpetajale paistab aga õpilaste tausta kõrval ka laste koostöötamise võime grupis ning potentsiaalsed probleemid, millega saab kohe tegelema hakata. Palju mõtteid erinevate tegevuste ja võimaluste kohta esimesteks koolipäevadeks või -nädalateks võib leida järgnevatelt lehtedelt:

Kim’s Korner for Teacher Talk - Jäämurdjad 
Education World - Tagasi kooli jäämurdjad (arhiiv) 
Love Teaching - Mõtteid esimeseks päevaks 

Refereeritud: KIM'S KORNER FOR TEACHER TALK, foto: Flickr ja Flickr