Sirvi võtmesõnade järgi: tagasi kooli

 • Tagasi Kooli avab septembris külalistundide, õppekäikude ja töövarjutamise ühise broneerimiskeskkonna

  Tagasi Kooli avab septembris külalistundide, õppekäikude ja töövarjutamise ühise...

  05. September 2019
  Tagasi Kooli on tuntud kui külalistundide vahendaja ja e-külalistundide läbiviija. Sellel aastal on võetud eesmärgiks pakkuda õpilastele ka karjääriteemalisi õppekäike ja töövarjuvõimalusi ning tuua huviliste jaoks kogu info ühte kohta kokku.
 • Tagasi Kooli e-külalistunnid võimaldavad korraga tundi anda kõikidele Eesti õpilastele

  Tagasi Kooli e-külalistunnid võimaldavad korraga tundi anda kõikidele Eesti õpilastele

  22. September 2017
  Kolmapäeval, 20. septembril tegi MTÜ Tagasi Kooli algust e-külalistundidega. EV100 raames antava 100 e-külalistunniga jõuavad külalisõpetajad õpilasteni Youtube'i otseülekandena ja see võimaldab kõik Eesti õpilased korraga ühte koolitundi kokku tuua.
 • Hea võimalus jõuda noorteni: külalisõpetamine

  Hea võimalus jõuda noorteni: külalisõpetamine

  27. Juuni 2017
  Et noorte teadlikkus riigist kui tööandjast tõuseks, on hea viia info noorteni kooli kaudu, kaasates selleks tööelu praktikud. Sellise koostöövormi positiivset tulemust on näidanud Tagasi Kooli kogemus ja Integratsiooni Sihtasutuse kevadel läbi viidud keelelise mitmekesisuse teavituskampaania.
 • Õpilased saavad oma küsimusi kirja panna mai lõpuni

  Õpilased saavad oma küsimusi kirja panna mai lõpuni

  25. Mai 2017
  Koolinoored tahavad teada tuleviku digimaailma, kooli- ja maailmakorralduse kohta. Nii võiks lühidalt kokku võtta Tagasi Kooli algatuse küsimuste kogumise hetkeseisu nüüd, kui küsimuste saab esitada veel täpselt ühe nädala jagu.
 • Külalisõpetajad andsid digiteemalisi tunde rohkem kui poolesajas koolis

  Külalisõpetajad andsid digiteemalisi tunde rohkem kui poolesajas koolis

  19. Mai 2017
  Tänavu kevadel toimunud projekti „Kõik on digi“ raames andsid külalisõpetajad enam kui poolesajas Eesti koolis kokku üle 120 digiteemalise tunni. Digilahenduste oma töös kasutamist selgitas koolitundides mitmekülgselt üle 50 külalisõpetaja Riigikogu liikmetest muusikute ja meditsiiniõeni.
 • Tuhandest küsimusest sünnib sada e-külalistundi

  Tuhandest küsimusest sünnib sada e-külalistundi

  27. Aprill 2017
  Tagasi Kooli kutsub õpilasi ühiskonnas olulistel teemadel kaasa rääkima ja esitama kokku tuhat olulist küsimust, et uuel õppeaastal vastata neile sajas e-külalistunnis.
 • Koolid saavad kutsuda erinevate erialade eksperte rääkima digioskuste olulisusest

  Koolid saavad kutsuda erinevate erialade eksperte rääkima digioskuste olulisusest

  03. Aprill 2017
  Aprillis külastavad erinevate valdkondade professionaalid koole ja räägivad, milliseid digioskusi nad oma töös kasutavad ning miks digipädevus on ülitähtis pea kõikidel erialadel. HTMi algatatud külalistundide projekti „Kõik on digi“ raames viib algatus Tagasi Kooli läbi 100 külalistundi 35 koolis.