InGenious innustab ettevõtteid ja koole koostööle


Avaldaja:Merje Pors15. Veebruar 2013

Projekt InGenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu.

Samuti on projekti üks olulisi eesmärke näidata noortele võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega, kirjutab inGenious projekti Eesti administraator, Eva Tiitus Tiigrihüppe Sihtasutusest.

InGenious projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni - Euroopa haridusasutusi koondava European Schoolneti ja suuremate tehnoloogiaettevõtete esindusorganisatsiooni European Round Table of Industrialists partnerlusel. Projektis osaleb 26 partnerit 16 Euroopa riigist ja seda juhib European Schoolnet, projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammist. Eestis viib InGenious projekti tegevusi ellu Tiigrihüppe Sihtasutus.

InGenious projekti tegevuste abil suurendatakse noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu koostöös erinevate tööstusettevõtetega. Ettevõtetest osalevad InGenious projekti töös sellised tuntud ettevõtted nagu Shell, Nokia, Microsoft, Volvo, Philips ja mitmed teised. InGenious projekti partneritest ettevõtted on välja töötanud õppevahendeid ning meetodeid loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) õppe rikastamiseks, ent nad vajavad koolide abi. Praegu lööb projekti tegevustes kaasa 1000 klassi 16 riigist üle Euroopa. Eestist osaleb 10 õpetajat erinevatest koolidest, kes alates 2011. aastast oma klassidega katsetavad erinevaid tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste praktikaid. Pilootkoolide õpetajad annavad tagasisidet, milliseid praktikaid on võimalik õppetööga siduda ja millised nii efektiivsed pole. Projekti käigus analüüsitakse ja kirjeldatakse, millised on koolide ja ettevõtete edukad koostööskeemid ja luuakse üle-euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.

Ettevõtted tulevad appi

Ettevõtteid motiveerib koolidega koostööd tegema paratamatult äriline huvi, kuid samas on nende jaoks oluline toetada ka tänaste laste ehk tulevaste töötajate arengut. Minister Juhan Parts rõhutas jaanuarikuises usutluses Delfile, et Eesti vajab rohkem tipptasemel insenere – Eesti majandus pole vaid poed, pangad ja avalik sektor. Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna ainete õppimise populariseerimise riiklikke programme ja organisatsioone on Eestis mitmeid, mis teevad väga edukat tööd noorte huvi tõstmiseks LTT ainete vastu, kuid ikkagi peame nentima fakti, et nii meil kui ka kogu Euroopas on puudus inseneride ja tehnoloogiaspetsialistide järele. LTT ainete populariseerimine ja IKT vahendite intensiivne kasutamine Eesti koolides on üsna levinud, kuid puudu jääb perspektiivist ja ettekujutusest, kus ja kellena õpitud teadmisi kasutada saab. Siinkohal saavadki appi tulla ettevõtted, kes saavad noortele tutvustada tuleviku elukutset ja seda mitte ainult tudengitest praktikantidele, vaid juba märksa varem, võib-olla juba koguni põhikooli algastmes õppivatele lastele, et nad üldse läheksid LTT aineid ülikoolidesse õppima.

Soovitud sihtide saavutamiseks koolide ja ettevõtete koostöös on vajalik, et ka meie riik ja ettevõtlussektor annaksid selgepiirilise pildi majanduse suundumustest ja professionaalide vajadusest nii 5, 10 kui ka 20 aasta pärast. Samas oleks haridussüsteemi ülesandeks luua õppekavades kirjeldused, kuidas ja millist tüüpi praktikaid LTT ainete õpetamisel koostöös ettevõtetega käsitleda. Erinevate Euroopa riikide praktika näitab, et vajalik on ka koordineeriva üksuse teke, kes koondab koostöös ettevõtlussektoriga kogu LTT ainete õpetamisega seonduva tegevuse, loob koostöövalmis ettevõtete üleriigilise andmebaasi ja abistab nii koole kui ettevõtteid praktikate läbiviimisel. Eestis on juba mitmeid edukaid koolide-ettevõtete koostöö projekte, tunnustame ja jagame siis üksteisele kogemusi.

Artikkel ilmus Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja ajakirjas „Teataja“. Vaata projekti kohta lisainfot ka Tiigrihüppe Sihtasutuse veebilehelt.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet