InGenious programmi praktikad teevad teadusained huvitavaks


Avaldaja:Madli Leikop01. Juuli 2013

InGenious projekti raames tegeletakse koolide ja ettevõtete vahelise koostöö arendamisega katusorganisatsioonide European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists partnerlusel.

InGeniouse eesmärgiks on suurendada õpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia õppimise ning nendega seotud elukutsete vastu koostöös tööstusettevõtetega.

Õpetaja roll on oluline

Eestist osalevad praktikate testimises 10 pilootkoolide õpetajat koos oma klassidega. Pilootkoolide õpetajate roll on väga oluline, kuna nad annavad tagasisidet, milliseid praktikaid on võimalik igapäevase õppetööga siduda. Praktikate hulgast leiab loodusõpetuse, füüsika ja keemia õppekavade teemade juurde sobivaid katseid ja programme, praktikad seostavad õpitavat igapäevaeluga ja see kindlasti elavdab tundi ning süvendab huvi LTT-ainete vastu.

Kuidas tutvustada keemiatööstust

Tartu Kristliku kooli õpetaja Marika Eller on oma 8. ja 9. klasside tundides teinud Xperimania-praktika keemiakatseid. „Uurisime erinevate tekstiilide vastupidavust happelistele ja aluselistele puhastusvahenditele, samuti looduslike ja sünteetiliste kiudude põlemist.“ Katsetele lisaks vaadati tundides lühifilmi "Chemistry, It´s All About You", mis annab ettekujutuse rohketest inimese loodud materjalidest ja nende kasutusvaldkondadest igapäevaelus kõikjal üle maailma.

Kääpa põhikooli keemiaõpetaja Aiki Jõgeva peab samuti väga huvitavaks erinevaid videoklippe ja on kasutanud neid keemiatööstuse saavutuste tutvustamiseks ja aruteluks. Õpilaste seas on ka väga populaarne Sensor Adventure programm, kus tuleb uurida ilmasatelliidi, päikesepaneelide ja biokupli ehitamist, valida neile sobivad materjalid ja asukoht, kasutades sensoreid, millega saab mõõta temperatuuri, valgust või niiskust. Õpetaja Aiki Jõgeva arvates on praktikate kasutamisel veelgi rohkemgi võimalusi: “Meeldis ka praktika Energy!. Kasutasime seda energianädala raames, mitte konkreetses tunnis, aga seda saaks kasutada ka tundides. Sensor Adventure näiteks oli kasulik just inglise keele tunnis, lõimides keskkonnateemasid võõrkeeleõppega.“

Õppekäigud ettevõtetesse olgu põnevad

Vestlusest teadusainete õpetajatega selgub, et õpetajate arvates on ettevõtete ja koolide koostöö arendamine reaalainete õpetamisel oluline ja selline koostöö rikastaks kindlasti koolitunde. Aiki Jõgeva peab oluliseks, et õppekäigud ettevõttesse oleksid põnevad: "Reaalainete õppimine ei tohi olla kuiv teooria, väga on vaja võimalusi siduda teooriat igapäevaeluga. Eriti hea, kui ettevõtetes saaks korraldada midagi praktilist, näiteks ettevõtete laborites on tehtud õpilastele praktikume, mis sobivad hästi kokku kooliprogrammiga.“

Kuigi uus õppekava näeb ette katsete osa suurendamist loodusainete õpetamisel põhikoolis, jääb ettekujutus keemiku või füüsiku tööst kaasaegses laboris siiski ähmaseks. Marika Eller loodab, et koostöö ettevõtetega võiks aidata luua seoseid reaalse eluga, näidata keemia- ja füüsikateadmiste vajalikkust teatud probleemide lahendamisel ja tutvustada nende ainevaldkondade praktilisi väljundeid.

Praktikatega saab lähemalt tutvuda InGeniouse portaalis

InGenious projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, Eestis juhib projekti tegevusi Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe. Euroopas tuntud tööstusettevõtete loodud õppematerjale ning praktikaid testitakse kokku 1000 klassis üle Euroopa. InGeniouse praktikatega saab lähemalt tutvuda inGeniouse portaalis ja praktikate täpsemate kirjelduste nägemiseks peaks liituma õpetajate kogukonnaga.

InGeniouse projekti käigus on saadud teada paljudest huvitavatest koostöövormidest koolide ja ettevõtete vahel, mis toimivad erinevates Euroopa riikides, kuid õpetajad peavad oluliseks, et praktikaid ja koostöövorme oleks rohkem ka meil Eestis. Võrreldes teiste maade praktikatega oleks üheks eeliseks see, et Eesti ettevõtete praktikad on eesti keeles ning seetõttu oleks programmide kasutamine õpilastele lihtsam. Praegu on Eesti õpetajatel võimalus kandideerida sügisel algavaks uueks perioodiks nii praktikate katsetamiseks kui ka õpetaja-koordinaatori ametisse.
Lisainfot leiab Tiigrihüppe veebist.

Loo autor on Eva Tiitus-Kajak, inGenious programmi administraator.

DSCN0575.JPG

Tallinnas toimunud Ideelaadal tutvustasid õpetajad Ingeniouse praktikate rakendamist.
Foto autor Eva Tiitus-Kajak.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet