iPad tunnis: võlu ja valu


Avaldaja:Madli Leikop01. September 2013

iPadi kasutamisel õppetöös on omad võlud ja valud. Gustav Adolfi gümnaasiumis toimunud konverentsil „IKT koolis täna ja homme“ tõdesid õpetajad, et kooliti on need võlud ja valud sarnased.

Augusti lõpupäevil toimunud konverentsil tutvustasid kolleegidele iPadide kasutamist omas koolis Tarvastu gümnaasiumi, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli, Tartu Erakooli ja Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetajad.

Tarvastu gümnaasiumi kogemus

Haja Ojarand, Enna Ojaots ja Anne Põldsaar Tarvastu gümnaasiumist tõid välja, et maakool on sageli kogukonna koolituskeskus ja nii tunnevad klassitäie ehk 24 iPadi vastu huvi ka lapsevanemad, valla teised koolid ja lasteaiad. Lisaks kasutab samu IPade veel Tarvastu muusika- ja kunstikool.

Õppealajuhataja Anne Põldsaar ütles, et iPadi kasutuselevõtt tähendas koolis tõsist elukorralduse muutust. Külalised käivad Tarvastus asja uurimas ja Tarvastu õpetajad omakorda käivad teistes koolides õppimas, kuidas tahvelarvutit tunnis kasutada. „Lapsed õpivad kiiremini kui õpetajad, seega kasutame eriti tublisid õpilasi abiõpetajatena, kes aitavad iPadidega tunde ja koolitusi läbi viia,“ sõnas Anne Põldsaar. Mõte, et õpilased on iPadide kasutamises sageli osavamad kui õpetajad ning seda pole vaja peljata, käis läbi kõikidest koolituspäeva ettekannetest.

Ainetundidest kasutatakse tahvelarvutit enim matemaatika, eesti keele, muusika- ja kunstitunnis, võõrkeeltes, loodusõpetuses, tööõpetuses, aga ka õpiabi tundides ja pikapäevarühmas. Maakonna pillipäeval oli Tarvastu koolis iPadide õpituba ja õpitud palasid esitati hiljem kontserdil. „Algklassid kasutavad kõige rohkem,“ tegi Anne Põldsaar kokkuvõtte.

Probleem on, kus ja kuidas väärtuslikku IT-vara hoida, samuti hooldamine, laadimine ja uute äppide laadimine. Tuleb seda teha ju iga tahvelarvuti puhul eraldi. „Õnneks on iPadid hästi vastu pidanud, laadima pannnakse kõik kord nädalas,“ rääkis Anne Põldsaar. „Transportimine ühest ruumist teise on tegelikult ka probleem, sest meil on klassid kahes majas. Eks võtke korraga 24 tahvelarvutit kätte! Meie leidsime parima lahendusena termoskoti, hea tugev.“

Veel juhtub, et õpilased kogemata kustutavad äppe ära, juhtub ka tunnis loata pildistamist-filmimist. Selleks, et õpilane saaks alati just selle iPadi, kus eelmisel korral töö pooleli jäi, on kõik tahvelarvutid nummerdatud. „Probleemide ennetamiseks tuleb teha kasutamise kindlad reeglid. Meil on iPadid nummerdatud, iga õpilane kasutab kindlat tahvelarvutit vastavalt oma numbrile nimekirjas,“ selgitas Anne Põldsaar.

Ettekande lõpetuseks tutvustasid õpetajad Haja Ojarand ja Enna Ojaots äppe, mida nemad tunnis kasutavad.

IMG_1772.JPG

Tartu Erakooli kogemus

Tartu Erakool sai esimese klassikomplekti jagu iPade 2011. aasta jaanuaris, aasta hiljem teist sama palju. Septembris 2013 saab esimese, neljanda ja seitsmenda klassi iga õpilane isikliku iPadi, mille lapsevanem peab kolme aastaga välja ostma. Loomulikult kostus selle peale küsimus, et kuidas te vanemad nõusse saite. „Me ei jätnud neile muud võimalust,“ sõnas direktor Urmo Uiboleht. „Me ütlesime, et nii lihtsalt on.“

Veel rõhutas koolijuht, et enne kui kool pole investeerinud inimes(tes)se, kes igapäevaselt tehnikaga tegelema hakkab, kelle otsene töö see on (hooldus, laadimine, äppide otsimine ja lisamine, tahvelarvutite seadistamine jms), pole üldse mõtet tahvelarvuteid muretseda, see on juba ette läbikukkunud projekt. Õpetajate õlule ei saa panna lisakoormust tehniliste küsimuste näol. Tartu Erakool on investeerinud nii inimestesse kui korralikku wifi-võrku, esitlustehnikasse, laadimis- ja sünkroniseerimisseadetesse.

„Õpilastega tuleb läbi arutada kokkulepped iPadide tunnis kasutamise osas. Kui on üks ühele tahvelarvutid, siis lausa kirjalikud kokkulepped,“ jagas kooli kogemust klassiõpetaja Liisi Griffel. „Klassist klassi rändava komplekti puhul tuleb iPadid muuta võimalikult personaalseks, et õpilane kasutaks alati sama tahvelarvutit. Õppimine ja õpetamine muutub mitmekesisemaks, kui iPad tundi tuua. Õpilased on motiveeritumad, õpetaja muutub info edastajast rohkem suunajaks ja küsijaks.“

Ka Liisi Griffel tutvustas äppe, mida tundides kasutada. Eriti head võimalused on tahvelarvuti kasutamiseks matemaatikatunnis, seda ka vanematele õpilastele.

IMG_1774.JPG

Üks probleem, mis kõlas samuti kõikidest ettekannetest, oli tasuta ja tasulised äpid. Ikka otsivad õpetajad kõigepealt tasuta äppe, aga need ammenduvad kiiresti. Äppide ostmine sõltub kooli võimalustest.

GAGi klassiõpetaja Kristi Rahn tegi kokkuvõtte tahvelarvutite kasutamisest koolis. Kõigepealt tuleb lähtuda kooli vajadustest ja võimalusest: kas kooli tahvelarvuti koolis ja kodus personaalseks kasutamiseks; BYOD-KOS (kaasa oma seade) või tahvelarvuti koolis üldises kasutuses klassikomplektina. Läbi tuleb mõelda nii tahvelarvutite kui rakenduste hankimise ja haldamisega seotud küsimused, kasutamise metoodika, materjalide loomine ja jagamine. Kogemusi leiab veebilehelt http://applekoolis.blogspot.com/

IMG_1773.JPG

 Fotod GAGis toimunud konverentsist "IKT koolis täna ja homme" tegi Madli Leikop. Ülemine väike foto on tehtud Tiigrihüppe Ideelaadal 2013, pildistas Terje Lepp.

 Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet