Rahvusvahelist kogemust hindavad nii õpetajad kui ka õpilased


Avaldaja:Laura Vetik06. Veebruar 2015

eTwinningu programm kutsub õpetajaid oma õpilastega rahvusvahelisele koostööle, mis pakub uusi kogemusi ja värskeid ideid. Seminaridele ja õpitubadesse Euroopa eri paigus on oodatud õpetajad ka Eestist.

Internetiajastu on kooli ja klassiruumi toonud uued võimalused ja väljakutsed. Tänu kiiresti arenevatele veebipõhistele suhtlus- ja töövahenditele on päris tavaline, et Euroopa eri riikides elavad õpilased-õpetajad õpivad ja töötavad koos. Taoliseks internetipõhiseks koostööks pakub võimalusi rahvusvaheline programm eTwinning, mille kaudu saavad õpetajad leida endale koostööpartnereid nii kodu- kui välismaalt, et koos läbi viia projekte.

„eTwinningu eeliseks on lihtne liitumine ja eTwinningu poolne tugi, samas vähene bürokraatia,“ ütleb Elo Allemann, eTwinningu projektijuht Eestis. „Õpetajate sõnul pakub taoline rahvusvaheline tegutsemine huvi ka õpilastele ja tõstab märgatavalt nende õppimisindu. Suhtlemine eakaaslastega mujalt maailmast annab neile suurepärase rahvusvahelise suhtlus- ja meeskonnatöö kogemuse ning paneb proovile nende arvutikasutamise ja võõrkeele oskused.“ 

Lisaks projektitööle pakub eTwinning õpetajatele võimalust ka enesetäiendamiseks, viies läbi põnevaid seminare ja õpitube üle Euroopa. 

 

KONTAKTSEMINARID

eTwinningu kontaktseminaride peamine eesmärk on partneriotsing ja koostööprojektide sõlmimine.

  • 5. -8. märtsil Lätis Riias - „Ajaloo uuendusmeelne õpetamine“

Seminar on suunatud ajalooõpetajatele, kes õpetavad noori vanuses 11-16. Seminaril osalejad on Lätist, Saksamaalt, Belgiast, Bulgaariast, Poolast, Slovakkiast,  Küproselt, Tšehhist. Maltalt, Prantsusmaalt ja Eestist. Seminari kava leiab SIIT. Eestist saab osaleda 3 õpetajat, palume osalustaotluse saata hiljemalt 9. veebruariks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS .

  • 6. -8. märtsil Maltal

Kontaktseminaril tutvustatakse lähemalt rahvusvahelise koostöö võimalusi ning veebipõhiste tööriistade kasutamist õppetöös. Osalejad on Maltalt, Prantsusmaalt, Poolast, Bulgaariast, Norrast, Slovakkiast Sloveeniast, Tšehhist, Taanist ja Sloveeniast. Seminari kava leiab SIIT. Eestist saab osaleda 4 õpetajat, palume saata osalustaotluse hiljemalt 9. veebruariks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

  • 13.-15. märtsil Rootsis Stockholmis, Djurönäset

Kontaktseminar on suunatud loodusainete õpetajatele, kes õpetavad noori vanuses 13-16. Seminari kava leiab SIIN. Eestist saab osaleda 4 õpetajat, palume saata osalustaotluse hiljemalt 2. veebruariks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

  • 23.-26. aprillil Lätis Riias

Aprillis toimub kontaktseminar lasteaiaõpetajatele. Osalejad on pärit Lätist,  Poolast, Küproselt, Norrast, Tšehhist , Prantsusmaalt, Ungarist, Horvaatiast, Portugalist ja Eestist. Seminari kava leiab SIIT. Eestist saab osaleda 5 õpetajat, palume saata osalustaotluse hiljemalt 23. märtsiks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

  • 21.-23. mai 2015 Saksamaal Hamburgis

eTwinningu maikuune kontaktseminar on mõeldud õpetajatele, kes puutuvad oma töös kokku ebavõrduse ja sotsiaalsete raskustega. Seminaril osalejate seas on õpetajad  Austriast, Lätist, Saksamaalt, Slovakkiast, Prantsusmaalt; Kreekast, Ungarist, Poolast, Portugalist, Sloveeniast, Hispaaniast, Rootsist, Türgist, Suurbritanniast ja Eestist. Seminari kava leiab SIIT. Eestist saab osaleda 2 õpetajat, palume saata osalustaotluse hiljemalt 20. aprilliks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

 

PROFESSIONAALSE ARENGU ÕPITOAD

Lisaks pakub eTwinning professionaalse arengu õpitube, mis toimuvad selle aasta juunis Lätis ja Belgias.  Professionaalse arengu õpitubades (Pedagogical Development Workshop, PDW) keskendutakse kaasaegsele õpikäsitlusele ning  tutvustatakse, kuidas uuenduslikke õppemeetodeid  eTwinningu projektitöös kasutada.

  • 5.-7. juunil toimub Belgias Hasseltis "Kompetentsidel ja andel põhinev õppimine"

Töötuba korraldatakse õpetajatele, kelle õpilased on vanuses 16-14. Töötoa läbivaks teemaks on kompetentsidel  ja andel põhinev õpetamine, lähtudes sellistest valdkondadest nagu loodusained, programmeerimine, võõrkeeleõpetus, võõrkeele õppimine teiste õppeainete kaudu (CLIL),  IT ja loovus. Seminari kava leiab SIIN. Eestist saab osaleda 4 õpetajat, palume saata osalustaotluse 30. aprilliks 2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

  • 17.-20. juunil toimub Lätis Riias „Uuenduslikud meetodid õpetamisel“

Töötuba on mõeldud eTwinningu saadikutele (mentorõpetajatele), kes osalevad ise aktiivselt  eTwinningu tegevustes ja nõustavad oma kolleege õpiprojektide alustamisel. Vaata ESIALGSET KAVA. Eestist saab osaleda 4 õpetajat, palume saata osalustaotluse hiljemalt 15. maiks  2015.
Täida OSALUSTAOTLUS.

eTwinningu professionaalse arengu töötuba Tallinnas.

 

RAHVUSVAHELISED ÕPPIMISÜRITUSED

Samuti on huvilistel võimalik osaleda eTwinningu rahvusvahelistel õppimisüritustel. Tegu on veebipõhiste koolitustega, kus suur rõhk on praktilisel tegevusel ja üksteisega kogemuste jagamisel. Õppimisüritusi viivad läbi eksperdid Euroopa eri riikidest, kelle hulgast võib leida nii õpetajaid kui ka teadlasi jne.

Õppimisürituste tarbeks on eTwinning portaalis loodud eraldi osa – Learning Lab.  Õppimisürituse läbinu saab tunnistuse  rahvusvahelisel koolitusel osalemise kohta. Registreerimine avatakse tavaliselt kaks nädalat enne õppimisürituse algust. Registreerimiseks tuleb sisse logida portaali http://www.etwinning.net/  ning täita omatöölaual osalemissoov.

NB! Nii kontaktseminaridel, õppimisüritustel kui ka õpitubades osalemine on õpetajatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

Samal teemal: