Ministeerium kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid


Avaldaja:Laura Vetik02. Aprill 2015

Täna, 2. aprillil avati Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel elektrooniline keskkond http://www.hm.ee/et/gala, mille kaudu on kõigil võimalik aprillikuu jooksul esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Kandidaate on võimalik esitada üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Uuendusena lisanduvad tänavu aasta õppejõu ja aasta suunaja (hariduse tugiteenuste spetsialistid, sealhulgas karjäärispetsialistid) kategooriad ning samuti laienevad õppeasutuse juhi, sõbra ja aasta teo kategooriad, mis hõlmavad nüüd nii koolieelset lasteasutust, üldhariduskooli, kutseõppeasutust kui ka kõrgkooli.

Kahetasandilise – piirkondliku ja üleriigilise – tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu tõstame esile õpetajate ja koolijuhtide suurepärast tööd ning üksikisikute ja organisatsioonide tegevust hariduse toetamisel. Samuti on eesmärgiks heade kogemuste levitamine ning tehtu jagamine üle Eesti.

Pärast kandidaatide esitamist alustavad mais parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel juunis üleriigiline komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove ning Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatav tunnustusüritus tipneb 3. oktoobril toimuva Aasta Õpetaja galaga,  millest tehakse ka televisioonis otseülekanne.

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet