HITSA kutsub õpetajaid digitaalseid näidisõppematerjale katsetama


Avaldaja:Kristi Semidor27. Aprill 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel on õpetajad loonud neljas aines digitaalse õppevara pilootprojekti käigus näidisõppematerjalid. HITSA kutsub teid digitaalset õppematerjali kasutama.

4. klassi matemaatika õppematerjal: http://kaekooltest.appspot.com/ 

6. klassi ajaloo õppematerjal: http://oppevara.hitsa.ee/vanaaeg/  

9. klassi geograafia õppematerjal: http://oppevara.hitsa.ee/geograafia/   

III kooliastmele mõeldud eesti keele õppematerjal: http://oppevara.hitsa.ee/eestikeel/  

Pärast õppematerjali kasutamist koos õpilastega, palume täita LORI metoodikast (Learning Object Review Instrument) lähtuv ankeet, mis koosneb kahest osast.
Esimeses osas on õppematerjali hindamisvorm, teises osas tuleb lisada valmis kirjutatud õpilugu selle kohta, kuidas tegelikkuses selle õppematerjali katsetamine välja nägi,
lisada tuleks ka refleksioon:
- milliseid tundeid see õppematerjal tekitas,
- mida sellest õppisite,
- mida oleks vaja muuta,
- mida teistele õpetajatele soovitada. Õpiloo võib lisada otse ankeeti või lisada sinna link, kust õpiloole ligi pääseb.

Oma osalemisega annavad õppematerjali katsetajad nõusoleku kasutada uuringus, mille viib läbi Tallinna Ülikool, nende esitatud andmeid.

Lisainfo pilootprojekti kohta: 
HITSA toel on valminud digitaalsete õppematerjalide näidiskomplektid  

Palume kõigil, kes on õppematerjale katsetanud, täita ankeet. TÄHTAEG on 3. mai 2015.

Kõigi katsetamisel osalenud ja ankeedi täitnud õpetajate vahel loosime välja igas aines eraldi nutika akupanga ja Eestis toodetud maailma väikseima ID-kaardi lugeja +iD.

Pildi autor: Mart Varik. 

Kristi Semidor
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus
Sisutootmise valdkonna projektijuht
kristi.semidor@hitsa.ee 
6 285 894
http://www.hitsa.ee