Digivahetund ehk võti haridustehnoloogile digipädevuse tõstmiseks koolis


Avaldaja:Laura Vetik13. Mai 2015

Pärnu Vanalinna Põhikoolis toimuvad alates 2014. aasta sügisest kaks korda nädalas digivahetunnid, kus üks õpetaja tutvustab kolleegidele 15 minuti jooksul mõnd läbiproovitud rakendust, veebilehte või programmi.

Autor: Diana Veskimägi, Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog.

Digivahetunde viime läbi kaks korda nädalas: esmaspäeviti ja neljapäeviti. Esmaspäevaseks digivahetunniks palutakse kõigil osalejatel tutvustamisele tulev rakendus varakult telefoni või tahvlisse tõmmata, et siis kohapeal üheskoos selle kasutamist proovida. Neljapäeval minnakse sama teemaga süvitsi edasi ja vastatakse katsetajate küsimustele.

digivahetund.jpg

Eesseisvad digivahetunnid on Google digivahetundide kalendris, juba toimunud digivahetundide kohta kirjutab õpetaja lühikokkuvõtte ja see läheb üles Vanalinna digiblogisse. Digivahetundide graafikut, kalendrit ja tagasisidet haldab haridustehnoloog. Kõige keerulisem oli alguses meeles pidada õiget päeva ja vahetundi, aga nüüd hakkab juba harjumus tekkima. Enamasti on kohal umbes kümme õpetajat ehk paras grupp, kellega koos õppida. Osalejad vahelduvad, sõltuvalt neid huvitavast teemast, sest digivahetundides osalemine ei ole õpetaja jaoks kohutustus vaid võimalus.

Digivahetundide idee sündis ühel konverentsil, kus üks kool rääkis oma ettekandes digiminutitest. Haarasime sellest kinni ja sealt edasi sündis juba digivahetundide kontseptsioon. Oluliseks pidasime just asjaolu, et õpetajad ise õpetavad oma kolleege, nii on iga nädal digivahetunnid eriilmelised ja kogemused erinevad. Samas rakendused, mida õpetatakse, on suuremas osas aineülesed. Olen märganud, et ainult rakenduse etteandmisest ei piisa – oluline on ka idee, mida selle rakendusega võiks peale hakata ja kuidas seda tunnis efektiivselt kasutada. Digivahetund seda funktsiooni täidabki.

Sügisel lepiti küll kokku, et digivahetunnid toimuvad kaks korda nädalas, aga kuna uudseid asju, mida jagada tahaks, on palju, on kogunetud arvutiklassi ka erakorraliselt. Õpetajatel on lihtsalt üksteisele nii palju põnevat jagada. Näiteks ei suutnud kooli direktor oodata mitut nädalat, et oma vaimustust QR-koodidest  jagada ja seega kutsusime kokku erakorralise digivahetunni.

Milliseid rakendusi tutvustatakse?

Digivahetundide ajal on oma nutiseadmesse tõmmatud RunKeeper, QR-koodi lugeja, liitreaalsust võimaldav Colarmix jt. Tutvutud on mängulise Kahoot keskkonnaga ja põneva Tellagami videojutustusega, ka LearningAppsi harjutuste vastu sai suur huvi alguse just digivahetunnist.

digivahetund4.jpg

Digivahetundide korraldamise kaudu on õpetajad märkamatult sisenenud tänasesse digimaailma ning oskavad selles edukalt toimetada. Digivahendite kasutamine ainetundides on tavapärane, kuid see ei ole eesmärk omaette. Kõige olulisem on õpetajate pädevus teha valikuid, luua ise õppematerjali, leida vajalikke rakendusi ja oskus neid edukalt tundidesse integreerida. Digivahetundide läbiviimisel on oluline õpetaja jaoks just see nn õlatunne - koosõppimine ja üksteise toetamine.

Eriti tore on, et õpetajad õpivad ka õpilastelt. Nii tutvustas üks 8. klassi poiss oma õpetajale Photopeachi kui head enesekontrollivõimalust, 7. klassi tüdrukud aga pilditöötlemisvõimalusi Imikimis ja Picmonkey. Suureks abiks on ka õpetajate endi lapsed, kes kodus oma vanemaid aitavad.

Õpilaste jaoks on nutivahendite kasutamine ainetundides muutunud tavapäraseks. Kui õpetaja tuleb tundi tahvelarvutitega, küsivad õpilased kohe - kas täna tuleb kontrolltöö? On ka neid õpilasi, kes eelistavad paberit ja pliiatsit ja seda me ei keela. Samas digivahendites tehtud testidele saab õpetaja anda hinnangud juba tunni lõpuks.

Digipööramise tulemused

Kui eelmise aasta detsembris tegime esimesi digipööramise kokkuvõtteid ja küsisime õpilastelt, õpetajatelt ja lapsevanematelt tagasisidet, oli tulemus valdavalt positiivne. Vanemad tundsid peamiselt muret nutivahendite soetamise valikute ja turvalisuse üle. Õpilased kirjutasid, et õppimine on läinud huvitavamaks ja nende enda hinnangul lihtsamaks. Õpetajad tunnistasid, et nende ees on avanenud uus ja põnev maailm. 

Kõike tehtut (tunniteemasid, kasutatud keskkondi ja rakendusi ning tegutsenud klasse ja õpetajaid) saab näha-lugeda kooli digitegemiste päevaraamatust: http://vanalinnadigi.weebly.com/ 

Artiklit kokku kirjutades googeldasin ka sõna „digivahetund“ ja vahvaks üllatuseks leidsin, et mitmed koolid on samuti digivahetundidega alustanud. See on lihtsalt suurepärane ja soovin neile edu!

Fotod: Pärnu Vanalinna Põhikool.

Diana Veskimägi sai HITSA innovaatiliste õpilugude videokonkursil 2. koha tööga "Digivahetund ehk võtis haridustehnoloogile digipädevuste tõstmiseks koolis".

Samal teemal: