Digiajastu haridusjuhid said uusi teadmisi õppeprotsessi juhtimisest


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuni 2015

HITSA täiendkoolitusprogrammi “Digiajastu haridusjuht” I mooduli, „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ on kahe aasta jooksul läbinud 45 kooli- ja 7 lasteaiameeskonda. Reedel, 29. mail esitlesid oma arendustöid veel 24 õppeasutust.

Kõik arendustööd on seotud õppeprotsessi muutmisega tehnoloogia abil. Koolitusprogrammi „Digiajastu haridusjuht“ eesmärk ongi pakkuda kõigi haridustasemete haridusasutuse juhtidele tuge ja teadmisi, kuidas juhtida õppimist ja õpetamist digiajastul ning kuidas luua kaasaja nõudmisi arvestav õpikeskkond. Moodul „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ valmis 2014. aastal, teine moodul – „Haridusasutuse digitaristu arendamine“ valmis üsna äsja ning esimesed koolitujad (viis koolimeeskonda) alustasid 12. mail.

„Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“ keskne teema on õppeprotsessi juhtimine ja muutmine vastavalt digiajastu nõudmistele. See kajastus suurepäraselt ka 29. mail Tallinna Ülikooli ruumes toimunud lõpuseminaril, kus iga meeskond tutvustas valminud arendusprojekti. Need kajastasid muutust õppetöös, kooli või lasteaia juhtimises, uut õppematerjali või -meetodit, mille meeskond koolituse käigus reaalselt oma koolis või lasteaias ellu viis ning millest saavad eeskuju võtta teisedki. Iga muutuse, iga uuenduse ette käib loomulikult sõna digi.

IMG_2959.JPG

Koolitustsükkel on üles ehitatud nii, et palju tuli osalejatel teha iseseisvat tööd, näidata üles initsiatiivi ja tegeleda intensiivselt mõttetööga. Oluline oli ka kaks päeva koolitust auditooriumis, mil õpiti, kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma koolis, missugused õppevahendid-meetodid sobivad digiajastusse, missugune on õpilase arengut toetav kaasaegne õppekeskkond. Koolitajad on oma ala professionaalid: Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi direktor ja tehnoloogiahariduse professor; Mario Mäeots, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia teadur; Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi haridustehnoloog; Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog; Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach. Vahele mahtus üks veebiseminar, ja ülejäänud aeg kuluski tegevuste või probleemi kaardistamiseks, oma digiprojekti elluviimiseks ning blogi pidamiseks, kuhu kõik sammud kirja said.

Näiteid tehtust

Tabivere Põhikool otsustas läbi viia VOSK-tunnid (võta oma seade kaasa). Selleks tuli kõigepealt kindlaks teha, kas on piisavalt õpilasi, kes saaksid tunnis oma nutivahendit õppetööks kasutada. Küsitluse tulemusena selgus, et on.

IMG_2963.JPG

VOSK-tund toimus 3. klassi loodusõpetuses (loodushäälte salvestamine ja kuulamine), 7. klassi ajaloos (teadmiste kontroll Kahoot!-iga), 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis (QR-koodidega küsimused), 3. klassi inglise keeles (etteütluse teksti salvestamine) jm. Nagu selgus, ei pea nutivahendite kasutamiseks imeasju välja mõtlema, lastele meeldivad ka lihtsad tegevused. Peaasi, et saab uusi teadmisi ja et õppimise viis on huvitav. Probleeme oli pigem õpetajate kaasamisega. Projekti positiivne kogemus ongi see, et kui siiani kasutati vaid kooli digivahendeid, siis nüüd julgevad õpetajad ka õpilaste nutivahendid tunni osaks muuta.

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium katsetas veebikonsultatsioonide läbiviimist Moodle´i keskkonnas tarkvara BigBlueButton abil. Täiskasvanute gümnaasiumis ei toimu õppetöö igapäevaselt, valdav on kaugõpe. Nii olekski hea, kui saaks veebi vahendusel konsulteerida, üksteiselt ning õpetajalt nõu küsida, õpetaja selgitusi kuulata. 

Kõigepealt räägiti õpetajatele ja õpilastele, mida plaanitakse teha. Kogemusi käis jagamas Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi esindaja. Kui ettevalmistused said tehtud, toimuski kokkulepitud ajal füüsikakonsultatsioon 11. klassi õpilastele. Osavõtjaid väga palju ei olnud, sest osalemine oli vabatahtlik. Muljed olid positiivsed, rõhutati aja kokkuhoiu momenti, võimalust kohe oma küsimustele vastused saada, järelevaatamise võimalust. Tuli ette ka tehnilisi tõrkeid, aga nagu ütles üks veebikonsultatsioonis osalenu: Mulle ei meeldinud see, et me seda varianti juba varem kasutanud ei ole.

BigBlueButton keskkonda said kogeda ka kõik koolitusel osalenud meeskonnad, kuna selle abil toimus veebiseminar.

Peetri Lasteaed-Põhikool otsustas teha digitunde ja digivahetunde, kus õpilased said kasutada oma digiseadmeid. Ühise jutu tegemiseks kasutati keskkonda TodaysMeet, 5. klassi õpilaste koostööna valmis loovjutt. QR koodide abil lahendati ristsõnu ja teste. Colarmix keskkonna abil selgitati õpilastele liitreaalsuse olemust. Õpetajate ja õpilaste kaasamine ning koolitamine toimus süsteemselt. Aktiivsed olid I ja II kooliastme õpilased. Koolis on nüüd uus toimiv WiFi võrk, mis võimaldab senisest rohkem kaasata õppetegevusse digiseadmeid. Õpetajate digikoolitustega jätkatakse ka järgmisel õppeaastal.

I koolitusmooduli “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” järgmised toimumisajad:

15. oktoober 2015 - jaanuar 2016. Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest Viimsi SPA konverentsikeskuses (15.-16.10.2015), veebiseminarist (november 2015) ja auditoorsest lõpuseminarist (jaanuar 2016).

26. november 2015 - jaanuar 2016. Koolitus koosneb kahest auditoorsest kohtumisest Viimsi SPA konverentsikeskuses (26.-27.11.2015), veebiseminarist (detsember 2015) ja auditoorsest lõpuseminarist (jaanuar 2016).

Kes I koolitusmooduli läbinud, neid oodatakse väga II koolitusmoodulile “Haridusasutuse digitaristu arendamine”, nagu ka uusi huvilisi:

3. september - 9. oktoober 2015. Koolitus koosneb veebiseminarist (3.09), kahest auditoorsest kohtumisest HITSA Nutiklassis Tallinnas (10.-11.09) ja auditoorsest lõpuseminarist (9.10).

17. september - detsember 2015. Koolitus koosneb veebiseminarist (17.09), kahest auditoorsest kohtumisest HITSA Nutiklassis Tallinnas (24.-25.09) ja auditoorsest lõpuseminarist (detsember 2015).

Vaata lähemalt: http://digijuht.hitsa.ee/ 

Fotod: Madli Leikop. 

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet