Riik suunab 10,5 miljonit eurot noorte konkurentsivõime tõstmiseks


Avaldaja:Madli Leikop06. Juuli 2015

Minister Jürgen Ligi kinnitas käskkirja, millega riik panustab noortevaldkonnas 10,5 miljonit eurot tööturul noorte konkurentsivõime tõstmiseks ning üldise tõrjutusriski vähendamiseks.

Toetusega suurendatakse muuhulgas noorte kokkupuudet tööeluga. Neile luuakse ametite läbiproovimist võimaldavad kutselaborid ja lisaks kasvatatakse malevakorraldajate võimekust, et noored saaksid malevas esimese tõsiselt võetava töökogemuse igas Eesti piirkonnas. Samuti arendatakse välja terviklik tugiteenuste pakett pea 8600-le kõige raskemas oludes noorele, kes ei õpi ega tööta. Eesmärk on, et vähemalt 40% neist siirdub järgmise kolme aasta jooksul õppima või tööle.

Haridus- ja Teadusminister Jürgen Ligi sõnul on iga noor Eesti riigi jaoks oluline. „Noorte aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, nende kooli või tööle tagasi toomine tagab noortele võrdsemad võimalused ning heaolukasvu ka koogu ühiskonnale,“ ütles minister Jürgen Ligi.

Samuti on toetuse eesmärk innustada naaberomavalitsuste koostööd noorsootöö teenuste pakkumisel (huviharidus- ja tegevus, noortelaagrid ning -ühingud jm). Tegevuste raames ajakohastatakse ka noorteseire süsteem, et omada meie noorte kohta kvaliteetseid andmeid ning terviklikku analüütilist pilti. Toetatavatest tegevustest saavad aastani 2019 osa kokku 130 000 noort.

Tegevused viib ellu Eesti Noorsootöö Keskus. Toetuse kogumaht on 10 461 972 eurot, millest 8 892 677 eurot tuleb Euroopa Sotsiaalfondist ja 1 569 295 eurot on riiklik kaasfinantseering.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: