Robootika – mitte ainult friikidele!


Avaldaja:Laura Vetik27. Oktoober 2015

Täna ei imesta enam keegi, kui juba lasteaias robootikakomplektid välja võetakse ja roboteid ehitama-programmeerima asutakse. Robootika populaarsus õpilaste hulgas pole aga tekkinud iseenesest, vaid tänu entusiastlikele kodanikuühendustele, ettevõtlikele õpetajatele, koolijuhtidele, lapsevanematele.

Eriti saab esile tõsta nelja tegijat, kes on Eestis õpilaste robootikahuvi kõige rohkem edasi viinud, kirjutab Õpetajate Leht.

• ProgeTiigri programmis, mida veab hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA), viidi 2014. aastal läbi 14 koolitust, kus osales 308 õpetajat, neist robootikakoolitusel 88. Tänavu on esimese poolaastaga robootikakoolitused lõpetanud juba 208 õpetajat. Taotlusvooru esitati 2014. aastal 180 taotlust, millest 136 puhul toetas HITSA 60% kaasosalusega mikrokontrollerite arendusplaatide, robootikakomplektide ning nende riistvaraliste lisade soetamist. ProgeTiiger annab õpetajatele ka tasuta robootikakoolitusi, töötab välja robootika õppematerjale, toetab koole robootikakomplektide, mikrokontrollerite arendusplaatide, elektroonika-mehaanika KIT-ide ja 3D-printer KIT-ide soetamisel). Taotlusi sai esitada 30. septembrini aadressil http://www.hitsa.ee/uritused/avatud-on-progetiigri-programmi-taotlusvoor-haridusasutustele.

• Robotex. Noorte huvi robotite ehitamise vastu on kahtlemata tiivustanud robotiehitajate võistlus Robotex, kuhu tänavu oodatakse 1200 robotiehitajat ning ligikaudu 15 000 pealtvaatajat. Läbi viiakse 17 robotivõistlust, üleval on tehnoloogianäitus, õpilased saavad osaleda eri vanusegruppide töötubades. Robotex viiakse läbi TTÜ koordineerimisel koostöös TÜ ja hariduse infotehnoloogia sihtasutusega.

MTÜ Robootika on aastatel 2010–2014 läbi viinud 146 robotiteatrit ja 36 koolitust, kus on osalenud 830 õpetajat. 2013–2015 osales robootikavõistlustel Junior FIRST LEGO League ja FIRST LEGO League 71 haridusasutust ja huvikooli. MTÜ Robootika statistika järgi on koolirobootika projektiga moel või teisel hõivatud 40% Eesti koolidest.

• SA Vaata Maailma populariseerib IKT-oskusi, sh robootikat noorte seas nutilaborite kaudu. Vaata Maailma andmetel tegutses Eestis 2014/2015. õppeaastal 67 nutilaborit, robootika nutilaborites osales 1145 last, millest alus- ja algharidusele mõeldud LEGO WeDo nutilaboris 563.

Loe edasi Õpetajate Lehest.

Allikas: Õpetajate Leht.

Foto: http://robotex.ee

Samal teemal:

Harno logo