Pärnu maakonna digipööre ehk õpime nutikalt


Avaldaja:Laura Vetik06. November 2015

Pärnu linna koolide digipööre on nõnda edukaks osutunud, et Pärnu Vanalinna Põhikool algatas koostöös Pärnu Maavalitsusega pilootprojekti ka Pärnumaa koolidele –„Pärnu maakonna Digipööre ehk õpime nutikalt“. Projektis osaleb 10 kooli.

Projekt kestab 2015 novembrist kuni 2016 juunini ning selles osalevad Häädemeeste Keskkool, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Sindi Gümnaasium, Tõstamaa Keskkool, Vändra Gümnaasium, Audru Kool, Are Kool, Tori Põhikool, Uulu Põhikool, Tootsi Põhikool. Projektis osalemine on pilootkoolidele tasuta.

Projektiga toetatakse õpilaste ja õpetajate digipädevuste ning digitaalse kirjaoskuse arengut, koostöö arendamist haridusasutuste vahel ning muutunud õpikäsituse juurutamist koolis, integreerides nutiseadmed eesmärgipäraselt ja süsteemselt õppeprotsessi.

Projektis osalevad koolid:

 • moodustavad 3-liikmelised projektimeeskonnad;
 • sõnastavad konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid;
 • koostavad tegevuskava (sh koolituskava) november 2015-mai 2016;
 • kaasavad projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 85% personalist;
 • korraldavad vähemalt 1 nutitunni päevas (5 tundi nädalas), mida kajastavad kooli digitaalses Päevaraamatus;
 • osalevad ühiskoolitustel;
 • algatavad sisekoolituste süsteemi, kus osaleb kogu õpetajaskond;
 • loovad  ja avaldavad digitaalseid õppematerjale;
 • jagavad oma kooli kogemust: digitaalne Päevaraamat, toimunud nutitundide kirjeldustega ehk õpilugudega, sisekoolitustel õpitu kirjeldamine ja avalikustamine, kogemuspäevad;
 • korraldavad vähemalt kaks avalikku digiüritust õpetajatele, lapsevanematele, huvilistele – eesmärgiga tutvustada nutiseadmete kasutamise võimalusi õppimisel ja õpetamisel;
 • teevad koostööd vähemalt ühe projektivälise kooliga (jagavad kogemusi, korraldavad ühiskoolitusi/-üritusi jms);
 • teavitavad avalikkust (sh kajastused meedias ja/või sotsiaalmeedias) projekti tegevustest ja tulemustest;
 • osalevad kogemuspäeval ja projekti lõpuüritusel.

Projekti raames toimuvad praktilised koolitused pilootkoolide arendusmeeskondadele ning kõigi koolidega teeb koostööd ja toetab koole projekti tegevuskava väljatöötamisel ning elluviimisel personaalne nõustaja. Projektiperioodil osalevad koolid töötavad välja ja rakendavad sisekoolitussüsteemi, teevad koostööd ning jagavad oma kogemusi ühe projektivälise partnerkooliga ja avalikkusega, loovad ja avaldavad digitaalseid õppematerjale ning korraldavad vähemalt kaks avalikku digiüritust kõigile huvilistele.

Projekt lõpeb 2016. aasta juunis konverentsiga, kus tunnustatakse projektis osalenud pilootkoole ning esitletakse kokkuvõtted koolide projektiperioodi tegevustest ning tulemustest. Projektiga seonduv info, koolituskava ja kõigi pilootkoolide tegevused: http://vanalinnadigi.weebly.com/paumlrnu-maakonna-digipoumloumlre.

Allikas: Pärnu Vanalinna Põhikool

Foto: Pärnu Vanalinna Põhikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet