Kas õpetajate professionaalne areng saab toimuda e-toel?


Avaldaja:Laura Vetik06. November 2015

Suhtlusest väliskolleegidega on jäänud kõlama, et Eesti ja välisriikide hariduse probleemid on sarnased: õpetajate töö iseloomust tulenevalt on neil raske koolitustel osaleda; õpetajate õpilasuuri­muste kavandamise ja teostamise oskused pole sageli vajalikul tasemel, kirjutab Õpetajate Leht.

Nende probleemide leevendamiseks on üks katuslahendus, nagu on tõdetud ka väliskonverentsidel – e-kursused. E-kursuste suur eelis on kättesaadavus – eri riikide õpetajad ja õpetajakoolituse üliõpilased saavad osaleda endale sobival ajal ja kohas, omandades samas uurimismetoodikaga seotud oskusi jpm.

Hariduse vallas on e-kursusi juba loodud. Näiteks pakub European Schoolnet Academy MOOC-e ehk kõigile avatud tasuta veebikursusi. Ent MOOC-ide miinus on, et need on suunatud väga suurtele massidele. Sageli jäävad osalejad anonüümseks ning tagasisidet napib. Vähe on kursusi, mida ülikoolid pakuksid õpetajakoolitusele mõeldes, mis hõlmaks ka osalejate suhtlemist ja kogemuste jagamist.

Loe edasi artiklit Õpetajate Lehest.

Allikas: Õpetajate Leht

Samal teemal: