Eesti e-kursuse kvaliteedimärgi protsess pälvib rahvusvahelist huvi


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2015

2007. aastal hakati Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes e-kursuseid tegema üha kasvavas mahus, mistõttu moodustati e-õppe kvaliteedi töörühm. Esimese ülesandena koostas see töörühm õppejõududele juhendmaterjali hea e-kursuse loomiseks.

Praeguseks on Eesti e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsess õppeasutustes hästi vastu võetud ning süsteemi tutvustatakse ka rahvusvaheliselt.

 Hea e-kursuse juhendmaterjalis määratleti kvaliteetse e-kursuse kriteeriumid. Kvaliteedikriteeriumide alusel saavad kursuse väljatöötajad oma e-kursust analüüsida ning kursuse hindajad vähendada hindamise subjektiivsust. Paralleelselt juhendmaterjali loomisega töötati välja ka e-kursuse kvaliteedimärgi kontseptsioon ja selle taotlemise protsess. Osapoolte tagasisidele tuginedes on protsessi pidevalt parandatud. Juurde on loodud materjale ja vahendeid, mis toetavad kvaliteedimärgi taotlejaid ja e-kursuste hindajaid – sh e-õppe kvaliteedi veebilahendus, e-kursuse enesehindamise maatriks taotlejatele ning eksperthindamise maatriks hindajatele. Kvaliteediveebis võib igaüks oma e-kursust ise hinnata ka siis, kui kursusele ei ole kavas kvaliteedimärki taotleda.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsess on Eestis kõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide hulgas hästi vastu võetud ning üha populaarsemaks muutunud. Kuna tegemist on ainsa teadaoleva terve riigi tasandil toimiva e-õppe kvaliteedi tagamise ja hindamise süsteemiga, siis on kvaliteedi töörühm pidanud vajalikuks seda protsessi ka rahvusvaheliselt tutvustada.  Avaldatud on järgmised publikatsioonid teadusajakirjades ja rahvusvaheliste konverentside kogumikes:

Eesti e-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi tutvustatakse ka rahvusvahelises teadusajakirjas, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine ning levik (ETISe 1.2 klassifikaatori artikkel):

  • Villems, A.; Pilt, L.; Plank, T.; Varendi, M.; Sutt, E.; Dremljuga-Telk, M. (2013). Quality Assurance Processes in E-Learning: An Estonian Case. The International Journal for Innovation and Quality and in Learning, 1(1), 20–28.

Praegu on raamatusse „E-Learning: Evolution, Strategies and Technologies“ kirjutamisel peatükk „Quality Assessment in E-Learning: Rubrics for Evaluation of the E-Course“, mis annab ülevaate Eesti e-kursuse kvaliteedimärgi väljaandmise protsessist ning tutvustab põhjalikumalt enese- ja eksperthindamise maatrikseid.

Loodame, et e-kursuse kvaliteedimärgi protsess ning e-kursuse hindamise maatriksid pakuvad laiemat huvi ning saame oma kogemustega teistele kasulikud olla!

Autor: Lehti Pilt, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskuse juhataja