Tartu Ülikooli teaduskooli füüsikavõistlus "Kajakas"


Avaldaja:Madli Leikop02. Detsember 2015

Toonitamaks füüsikalise mõtlemisviisi olulisust korraldab Tartu Ülikooli teaduskool 17. detsembril 2015 füüsikavõistluse "Kajakas", kus lahendatakse ülesandeid, millele on küll põhimõtteliselt olemas täpne vastus, kuid seda pole võimalik antud ajalimiidi piires leida.

Küll aga on võimalik hinnata vastust võrdlemisi hea täpsusega, kui teha asjakohaseid lähendusi.

Küsimusi on nii koolifüüsikaga seotud teemadel kui ka igapäevaelulistest valdkondadest. Heaks tulemuseks ei ole vaja mitte niivõrd matemaatilist ja tehnilist osavust ülesannete lahendamisel, vaid pigem head intuitsiooni ja olukordade piltliku ettekujutamise võimet.

Võistluse korraldus

Võistlusel tuleb 60 minuti jooksul lahendada kuus ülesannet.
Ülesannete tekstid on vastavalt õpilase soovile kas eesti või vene keeles.
Võisteldakse ühes vanuserühmas, osaleda võivad kõik õpilased, kes ei ole alustanud õpinguid kõrgkoolis. Võistluse soovituslik alguskellaaeg on 10.00, kuid lubatud on kuni tunnine nihe ette- või tahapoole.

Osaleda sooviv kool peab tagama järgmiste tingimuste täitmise:
•koolis paljundatakse võistluspäeva hommikul kontaktisikule saadetud ülesannete tekstid ja vastustelehed vastavalt osalejate arvule,
•lahendamine toimub koolis kõigile osalejatele üheaegselt õpetaja(te) järelevalve all,
•lahendamiseks on aega 1 tund,
•õpilasel on võimalik kasutada mustandipaberit.

Õpilased võivad kasutada sirklit, joonlauda, kalkulaatorit. Mustandilehti korraldajatele ei saadeta. Vastused märgib õpilane vastustelehele, kuhu kirjutab ka nõutud andmed enda kohta. Vastustelehed kogutakse kokku ja saadetakse võimalusel samal päeval või hiljemalt 18. detsembril postiga võistluse korraldajatele aadressil:

Füüsikavõistlus Kajakas
TÜ Teaduskool
Ülikooli 18
50090 Tartu

Registreerimine

Õpilaste osalemiseks peab registreeruma kool (iga kool saab registreeruda ühekordselt). Palume koolil määrata kontaktisik, kelle meilile saadetakse võistluspäeva hommikul kell 8 väljatrükkimiseks ülesanded ning vastustelehed õpilastele.

Registreerumistähtaeg on 11. detsember.

Registreerumine on elektroonne, vt: http://www.teaduskool.ut.ee/et/registreerumine-fuusikavoistlusele-kajakas

Allikas: TÜ teaduskooli pressiteade.

Samal teemal: