Uus raamat "Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest"


Avaldaja:Madli Leikop18. Jaanuar 2016

20. jaanuaril esitletakse Tartu Loodusmajas raamatut „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Oodatud on üldhariduskoolide ja huvikoolide huviringide juhendajad, huvijuhid, õpetajad ja huvilised, kes loodus- ja tehnikavaldkonna huvihariduse edendamisele kaasa tahavad aidata.

Huvihariduse arengu jaoks on tähtis  tagada huviringide mitmekesisus ja kõigi õpilaste juurdepääs neid huvitavale tunnivälisele tegevusele. Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades on huvihariduse võimalusi vähem kui võiks ja kaugeltki kõigil noortel ei ole neile ligipääsu.

Raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ kaante vahele on koondatud teadushuvihariduses tegevate inimeste ideid ja kogemusi, millest on abi neile, kes alles plaanivad südamelähedasel loodusteaduslikul või tehnoloogilisel teemal lastele tunnivälist tegevust pakkuda kui ka neil, kes seda juba teevad. Suurem osa materjalist on tõlgitud ja kohandatud Soome autorite töödest teadushuvihariduse korralduse ja pedagoogika kohta ning on kasutatav laiemalt kogu huvihariduse korraldamisel.

Raamat valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskus Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames.

Üritust toetavad Euroopa Regionaalarengufondi programm TeaMe+,  European Schoolnet ja Scientix.

Registreerimine: http://www.etag.ee/teadpop/teadushuviharidus/

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: