HITSA sarja "Võrgustik võrgutab" seminar keskendus digitaalsete õppematerjalide kvaliteedile


Avaldaja:Madli Leikop10. Märts 2016

Seminaril „Kvaliteet pole veel muidugi mitte kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt” arutleti, kellele ja miks on vaja digitaalseid õppematerjale ning mida pidada silmas kvaliteetse materjali loomisel.

Seminaril „Kvaliteet pole veel muidugi mitte kõik, kuid ilma kvaliteedita poleks kõik midagi väärt” (kohandatud Walter Masingu tsitaat) tutvustati digitaalse õppematerjali loomise köögipoolt: juttu tehti õppimist toetavatest, vormistuslikest, kujunduslikest ja tehnilistest põhimõtetest, aga ka loodud materjali jagamisest ja taaskasutamisest. Teemat aitasid avada õpetajad ja eksperdid Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Tartu Kunstikoolist ja mujalt. Seminar on mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele ja haridustehnoloogidele nii üld-, kutse- kui kõrgharidusest.

„Võrgustik võrgutab“ on seminaride sari, mida HITSA on läbi viinud alates 2008. aastast. Seminari eesmärk on tõhustada õpetajate ja õppejõudude koostööd, mis toetaks hariduse kvaliteeti laiemalt. Tutvu teiste eelolevate ja juba toimunud seminaride kava ja ettekannetega aadressil http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/vorgustik-vorgutab-seminarid.

Samal teemal: