eTwinningu õppimisüritused 2016


Avaldaja:Laura Vetik17. Märts 2016

eTwinningu õppimisüritused on lühikesed veebipõhised intensiivkursused õpetajatele kõikvõimalikel põnevatel teemadel. Õppimisüritus on hea võimalus kohtuda õpetajatega, kellel on sarnased huvid ja kes soovivad uuenduslikke lähenemisi oma töös kasutada.

“Võrgustunud õpetaja” 18.–29.04
eTwinningu kogukond võimaldab õpetajatel aktiivses õppetöös kaasa lüüa, uusi materjale luua ning neid kogukonnaga jagada. Kursusel keskendutakse nende oskuste kasutamisele oma isikliku õppevõrgustiku ülesehitamiseks.
 
“Da Partilha à colaboração/Jagamisest koostööni” (portugali keeles) 18.–30.04
Jagamist ei tohiks näha lõpliku eesmärgina, vaid võimalusena koostööd teha. Kursusel keskendutakse sellele, kuidas koostöös projekte vedada ja selleks Veeb 2.0 tööriistu kasutada.
 
“eTwinningu projektide kvaliteet” 25.04–7.05
Milline on üks edukas eTwinningu projekt? Kursusel jagatakse häid praktikanäiteid ning otsitakse vastuseid küsimustele edukate projektide autoritelt. Eriline rõhk on projekti kavandamisel, hindamisel ja levitamisel.
 
“Matemaatika igale õpilasele” 1.–13.05
Kursusel jagatakse strateegiaid, kuidas kaasata erineva matemaatilise võimekusega õpilasi koostöö kaudu matemaatikatundidesse.
 
“Koostöös õppimine eTwinningus – üksi suudame teha nii vähe, koos nii palju” 15.–26.05
Õppimisüritusel saavad õpetajad teada, mida koostöös õppimine tähendab. Kuidas koostöötegevusi projekti algusest lõpuni kavandada ning seejuures õpilaste vanusega arvestada. Kursusel osalejad satuvad õpilase rolli ning saavad hinnata ja analüüsida koostöös õppimise häid külgi ja raskusi.
 
“Kuidas koostöö ja IKT toovad uuendusi algkooliõpilaste õpetamisse ja õppimisse” 30.05–10.06
●    Võõrkeel: strateegiad, kuidas aidata õpilasi reaalses võõrkeelses suhtluses;
●    Emakeel: veebis jutuvestmine, loov kirjutamine ja koomiksid;
●    Geograafia, ajalugu, kunst, loodusteadused: veebivahendite kasutamine ja veebimängud;
●    CLIL (Content and Language Integrated Learning), kehaline kasvatus ja IKT, intervalli õppemeetodi katsetamine, kuidas koos trenni teha (jooga, orienteerumine…).
 
“eTwinning ja kultuuride lõimumine” 23.05–3.06
Õppimisürituse eesmärk on näidata lähenemist, kus õppijaid ärgitatakse kujundama kultuuridevahelist suhtlemist, et võtta osa mitmekultuurilistest projektipõhistest tegevustest, nt eTwinning.
 
“Esimesed sammud tehnoloogia kasutamisel klassis (liikudes digitaalse kodaniku poole)” 6.–17.06

Õppimisüritus teeb sissejuhatuse tehnoloogia tõhusasse ja harivasse kasutusse klassis, ja seda mitte ainult õpetamis- ja õppimistööriistana, vaid ka vahendina, mille kaudu tutvustada õpilastele digitaalse kodaniku kontseptsiooni.

Vaata kõiki õppimisüritusi siit: https://www.etwinning.net/et/pub/progress/learning_events.htm.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet