Nutipööre Rääma põhikoolis


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

Nutipööre Pärnu Rääma Põhikoolis sai alguse ligi aasta tagasi. Kesksel kohal on nutiseadmete eesmärgipärane ja tõhus kasutamine. Lisaks pööratakse tähelepanu mõtteviisi muutusele – see on midagi enamat kui ainult nutiseadmed, see ümbritseb meie igapäevaseid otsuseid koolis, kodus ja tööl.

Esimesed sammud

Nutipöörde alguses juunis jõuti Pärnu linnavalitsusega kokkuleppele, et hakatakse ellu viima Pärnu linna digipööret, milles osaleb ka meie kool. Märkimisväärne nutindus hakkas seostuma meie kooliga projekti Ettevõtlik Nutiveerand 2015 raames koostöös Pärnu Vanalinna Põhikooliga.

2015/2016. õppeaasta algul alustati Pärnu Rääma Põhikoolis esimeste tegevustega nutipöörde tegemiseks – nutivahetunnid õpetajatele, nutitunnid õpilastele, nutiviktoriinid õpilastele, koostöö lastevanematega, nutikonkursid õpetajate koostööks.

kimmel2.jpg

Esimene nutivahetund Rääma Põhikooli õpetajatele. Fotod: Mart Kimmel

Julged õpetajad

Nutipöörde mõjul on Pärnu Rääma Põhikooli õpetajad julgemad, enesekindlamad ja neil on rohkem tahtejõudu. Õpetajad on hakanud järjepidevalt kasutama erinevaid nutikeskkondi või -äppe oma õppetöö rikastamiseks – õpetajad julgevad katsetada uusi keskkondi, saades selleks abi kolleegilt või nutivahetundide materjalidest. Oluline on siinkohal mõista, et nende keskkondade ja äppide kasutamine on vaid osa ainetunnist, toetades üldist aine andmist.

Meie kooli on väisanud mitmed külalised, kes on huvi tundnud, kuidas nutipööret koolis juurutada.Meie kooli on väisanud mitmed külalised, kes on huvi tundnud, kuidas nutipööret koolis juurutada. Meie õpetajad on enesekindlalt näidanud külalistele, kuidas üht või teist nutikeskkonda võiks õppetöös kasutada – oluline on kolleegide koostöö nii koolis kui ka väljaspool. 

Toetavad õpilased

Õpilaste jaoks on põhimõtteline muutus see, et neil on võimalus kasutada oma nutiseadmeid, seda ennekõike õppe-eesmärkide täitmiseks – kindlasti on oluline mõista, et nutiseade on vahend nii vabaks ajaks, õppetööks kui ka koostööks. Õpilased on saanud avardada oma teadmisi ja oskusi nutiturvalisuse valdkonnas – kuidas kaitsta oma nutiseadet võõraste sõrmede eest.

Eriti oluline on see, et õpilane julgeb nutiseadme kasutamisel aidata nii kaasõpilast kui ka õpetajat – vilumus tuleb tänu praktikale ning oma oskusi teiste abistamisel kasutavad meie õpilased tihti, näiteks mõne äpi kasutamisel.

kimmel.jpg

Nutikalt tulevikku

Nüüdseks on nutipööre Rääma Põhikoolis juured alla saanud saanud ning õpetajad saanud oma esimesed kogemused nutiseadmete kasutamisel.

Mis saab edasi? Oleme alustanud programmeerimisringi Scratchiga, korraldame ülelinnalisi võistlusi (näiteks aprillis toimub projekt Ettevõtlikud Nutimunad 2016), töötame välja mentorlussüsteemi õpilaste ja õpetajate jaoks ning peagi teeme esimesed sammud robotite maailmas, alustades uuel õppeaastal robootikaringiga.

Nutipööre Pärnu Rääma Põhikoolis pole pelgalt tehnika kasutamine, vaid mõtteviis elu elada nutikalt!

Autor: Mart Kimmel, Rääma Põhikooli haridustehnoloog