Kypsis – eestimaine sõnavara õppimise tarkvara


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

Eelmises uudiskirjas tutvustati nelja veebirakendust uue keele õppeks, tutvustamata jäi aga Eestis arendatud veebipõhine sõnavara õppimise tarkvara Kypsis, mis töötab sõnakaartide põhimõttel. See on mõeldud abivahendina õpikute ja kursuste juurde.

Tarkvara abil on võimalik:

  • luua kursuseid (nii avalikke kui ka peidetuid), lisada sõnagruppe ja sõnavara (või lasta õpilastel lisada);
  • korrata sõnavara koos automaatsete meeldetuletustega pikenevate ajaintervallide tagant;
  • lisada sõnade juurde vihjeid nende paremaks meeldejätmiseks;
  • jälgida edasiminekut;
  • soovi korral ennast teiste õpilastega võrrelda.

Ja mis eriti hea – kursuse loojatel on võimalik näha kõige kehvemini meelde jäävaid sõnu ja neile tundides vajadusel rohkem keskenduda. Samas ei teki õppejõul lisakohustusi, kuna sõnu võivad lisada ka õpilased (kui see on seadetes lubatud). Kusjuures sõnavara võib koosneda näiteks ka sünonüümidest või mõistetest ja nende seletustest. Senine tagasiside nii koolidest kui ka keeltekoolidest on väga positiivne olnud.

Lähiajal on plaanis lisada sõnade juurde keelekorpustest automaatselt näidislaused ning luua iseõppijatele rohkem lahendusi. Kypsis töötab nii telefonis kui ka veebis ja on tasuta.

Kursuste sisuga saab tutvuda ka sisselogimata kasutaja, kuid oma tulemuste registreerimiseks või kursuse loomiseks tuleb keskkonda luua kasutajakonto.

Kursuse koostamine

Pärast keskkonda logimist salvestub minu edenemine kursustel, hetkel on süsteemis 43 avalikku kursust.

k1.png

Kursuse loomisel tuleb seadistada selle sisu.

k2.png

Kursuse seadistamise järel saab lisada sõnu.

k3.png

Sõnade lisamine süsteemi on äärmiselt lihtne, kui on olemas elektrooniline dokument, kust sõnu kopeeriti. 30 sõna ja definitsiooni lisamine võtab aega umbes viis minutit.

k4.png

Pärast sõnade lisamist suudab süsteem genereerida õppevahendi sõnade õppimiseks, teadmiste kontrollimiseks ja harjutamiseks. Isegi kui süsteem ei ole avalikus nimekirjas leitav, saab kursuse linki jagada. Näidiskursus ei ole seadistuses avalik, kuid genereeritud kursust saab ka sisse logimata avada. Süsteem salvestab õppija tulemused, tuues välja probleemsemad sõnad.

Õppimine

Kui kursus pole avalik, ei saa sisse logimata kasutaja seda avada. Sisse logituna on võimalik otse avada kursuse URL ning alustada õppimist.
Näited süsteemis genereeritud õppematerjalidest ja harjutustest, mille juurde saab õpetaja lisada veel lisavihjeid:
a) Sõna õppimine

k5.png

b) Mitmikvalik

k6.png

c) Lühivastus

k7.png

d) Tagasiside

k9.png

Admin ülevaade

Õpetajal on hea ülevaade kursusel osalejatest (eeldusel, et kasutajad registreerivad end tuvastatavate nimedega). Lisaks on hea ülevaade probleemsetest sõnadest, milles kasutajad on enim eksinud.

k10.png

Vaata lisaks: http://www.kypsis.com

Autor: Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog

Haridus- ja Noorteamet