Õpilood parandavad õpilaste koostööoskusi


Avaldaja:Laura Vetik11. Aprill 2016

Uue European Schoolneti projekti CO-LAB raames töötatakse välja õpilugusid, et nende abil õpilaste koostööoskusi parandada ja grupitöö kui õppemeetodi laialdasemat kasutuselevõttu koolides toetada. Õpilood ja näidistunnikavad on kõikidele õpetajatele tasuta kättesaadavad.

Koostööoskused on 21. sajandil asendamatud ning nende arendamisele on koolikeskkonnas hakatud suuremat rõhku panema. Samas kipuvad praktikas asjalood teised olema ning koostööl põhinevate meetodite kasutamine klassiruumis on erinevatel põhjustel jätkuvalt marginaalne.

CO-LAB (Collaborative Education Lab) projekti koordineerib European Schoolnet. Projekt keskendub õpilugude väljatöötamise ja rakendamise abil õpilaste omavaheliste koostööoskuste parendamisele ning toetab grupitöö kui õppemeetodi laialdasemat kasutuselevõttu üldhariduskoolides. Tegevuste selgrooks on keskselt loodav MOOC, mille raames koolitatakse õpetajaid ning tutvustatakse erinevaid ühesõppele keskenduvaid õpilugusid ning tuuakse näiteid nende reaalsest rakendamisest klassiruumis. MOOC korraldatakse European Schoolneti Akadeemias ning on valmis alustama 2016. aasta oktoobris. Selleks ajaks on loodud ka valik õpilugusid ideede, meetodite, vahendite ning näidistunnikavadega. Projekti partnerriikides, sh Eestis kaasatakse grupp õpetajaid ja koolitajaid, kes kohandatud õpilugusid oma igapäevatöös kasutavad ja seejärel ka positiivsetest kogemustest ja võimalikest takistustest tagasisidet jagavad.

CO-LAB projektis esindab Eestit Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

  • Kestus: 1.12.2015–28.02.2018
  • Seitse partnerit kuuest riigist
  • Eelarve – kokku 666 543 eurot
  • Peamine sihtgrupp – õpetajad ja õpetajate koolitajad

Autor: Jüri Lõssenko, HITSA projektijuht

Haridus- ja Noorteamet