Uuring: potentsiaalne sisseastuja hindab enim Tartu ülikooli hariduse kvaliteeti


Avaldaja:Laura Vetik11. Mai 2016

TNS Emori ülikoolide maineuuring kinnitas, et juba kaheksandat aastat on Eesti mainekaim ülikool Tartu ülikool. 15–19-aastased noored, praegused ja tulevased sisseastujad, hindasid kõrgelt ülikooli edukust ja pakutava hariduse kvaliteeti.

Kõige mainekamaks ülikooliks peavad 15–74-aastased Eesti elanikud 2016. aastal Tartu ülikooli (84%). Kui sellel vanusegrupil paluti nimetada spontaanselt üks Eesti ülikool, siis kõige sagedamini kõlas Tartu ülikooli nimi (90%).

Tartu ülikooli maine on tõusnud potentsiaalsete sisseastujate vanuserühmas. Uuringust selgus, et 15–19-aastaste noorte hulgas tagavad ülikooli hea maine kõrgetasemeline haridus, erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused, hariduse usaldusväärsus, head elukestva õppe võimalused ning rahvusvahelisus. Ülikoolile on väga tähtsad ka ettevõtliku vaimu, praktilise hariduse, edukate vilistlaste ja uuenduslikkuse näitajad. Keskmiselt hindasid vastajad Tartu ülikooli nende näitajate lõikes 9 palliga 10 palli skaalal.

Tartu ülikooli õppeprorektori Mart Noorma sõnul juhib Tartu ülikooli soov teenida võimalikult hästi Eesti riigi ja rahva huve: „Õppekvaliteedi fookuses on meil õppija arengu toetamine ning sellest lähtuvalt tehakse ka õppetööd puudutavad otsused. Järjest leviv õppijakeskne lähenemine toob kaasa õppekvaliteedi jätkuva arengu. Mul on väga hea meel, et 15–19-aastased noored, kellest varsti saavad üliõpilased, hindavad Tartu ülikooli kui oma potentsiaalset alma mater´it. Praegune tööturg vajab kõrge kvalifikatsiooni ja mitmekülgse silmaringiga oma eriala eksperte. Meie vilistlaste töökus ja edulood näitavad, et just sellise hariduse ja kogemuse Tartu ülikoolist saab.“

Õppesuundade pingerea esikohal püsivad kuuendat aastat arvutiteadused. Arvutiteaduse suunda soovitaks oma tuttaval käesoleval aastal õppima minna 32% elanikest. Järgmised neli õppesuunda – tehnikaalad, arstiteadus, ärindus/majandus ja õigusteadus – on sama kaua esiviisikus püsinud.

TNS Emori maineuuring on ülikoolide poolt oodatuim uuring, mis kajastab juba kaheksandat aastat usaldusväärselt elanikkonna arvamust Eesti ülikoolide kohta. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 9.–16. märts ja 23.–30. märts. Uuringus osales 1021 inimest vanuses 15–74 aastat.

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet