Narva Kutseõppekeskus alustas suvise vastuvõtuga


Avaldaja:Laura Vetik08. Juuni 2016

Narva Kutseõppekeskus alustas esmaspäeval suvist vastuvõtuperioodi, mis lõppeb augusti alguses ja toob uued meistriõpilased kokku 32 erialale.

Kutseõppekeskuse kõik 12 õppekavarühma on pälvinud akrediteerimisel maksimumtulemuse, mis tähendab väga kõrget õppetöökvaliteeti. Vastuvõtt kutsekeskharidusõppesse lõppeb 5. augustil ja kutseõppe õppekavadele 12. augustil.

Kutseõppekeskuse direktori Riina Veidenbaumi sõnul esitavad esimeste seas avalduse täiskasvanud, kellel mõte juba pikemat aega küpsenud. Juuni teises pooles aktiveeruvad äsja kooli lõputunnistuse saanud noored.

“Teeme õppekavade arendamisega pidevalt tööd, et need vastaksid võimalikult hästi mitte ainult tööturu praegustele vaid ka tulevikuvajadustele. Süsteemne ja eesmärgipärane töö on viinud sihile ning toonud nii riigi tunnustuse kui ka õpilaste usalduse,” ütles Veidenbaum. “Alates 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses, mis annab meie tegevusele uue ja laiema mõõtme.”

Erilist tähelepanu soovitab Veidenbaum pöörata töökohapõhise õppe võimalustele, mis on võrreldes varasemaga taas laienenud.

Pärast põhivastuvõtu lõppu toimub täiendav vastuvõtt ainult vabade kohtade olemasolul. Õpingud katkestanutel või elu- ja töökogemustega inimestel on võimalus õppeaasta kestel asuda õppima kõikidele erialadele. Kõikidel kutseõppe erialadel saab õppida töökohapõhiselt.

Alates 2016. aasta 1. septembrist toimub õppetöö Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses. 2016. aasta suvise vastuvõtu info kooli koduleheküljel http://www.nvtc.ee/et/vastuvott/suvine-vastuvott-2016.

Allikas: Narva Kutseõppekeskus

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet