Lõpetasid alustavate ja tulevaste koolijuhtide arenguprogrammide I lennud


Avaldaja:Laura Vetik30. Juuni 2016

Eelmisel suvel alustasid nii värsked koolijuhid kui ka koolijuhtideks pürgijad arenguprogrammides, mõlemad lõppesid tänavu 28. juunil. Esimese lennu lõpetasid 15 alustavate koolijuhtide arenguprogrammi ning 9 koolijuhtide järelkasvuprogrammi osalejat.

Programmi läbinud alustavate koolijuhtide sõnul on nad võitnud nii vajaliku võrgustiku kui ka palju teadmisi ja oskusi, et oma kooli paremini juhtida. “Ei ole midagi kasulikumat, kui alustada inimestega, kellel just samal ajal samad mured ja rõõmud,” sõnas Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson. “Õppisin ennast juhina, oma tööd ja koolis toimuvat süsteemselt analüüsima ning jõudsin oluliste teadmiste ja järeldusteni tunduvalt kiiremini kui üksi avastades,” lisas programmi kokkuvõtteks Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi lõpetajad, kes kavandavad oma kandideerimisi direktori ametikohtadele, on programmi käigus omandanud koolijuhtimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. “Programm süvendas veendumust, et koolijuhi käes on võti õppiva organisatsiooni kultuuri loomisel, mis toetab koolimeeskonna arengut, koosõppimist ja koostööd, mille viljad omakorda jõuavad iga õpilaseni,” ütles Kadri Suni, tänane Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.

Programmidega jätkavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Innove koolijuhtide arengu toetamist ka edaspidi. Kuni üks õppeaasta ametis olnud kooli direktorieid oodatakse kandideerima alustavate koolijuhtide arenguprogrammi 2. lendu juba hiljemalt 31. juulil. Video annab ülevaate, mida väärtuslikku programmis osalemine anda võib. Lisainfot leiab alustavate koolijuhtide arenguprogrammi lehelt.

Koolijuhtide järelkasvuprogrammi uude lendu saab kandideerida 2017. aasta kevadel. Selle programmi I lennu lõpetajate kokkuvõtteid õpitu kohta saab lugeda HTMi Facebooki albumist. Lisainfot leiab koolijuhtide järelkasvuprogrammi lehelt.

Koolijuhtide arenguprogrammid on ellu kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Neid viiakse ellu koostöös sihtasutusega Innove elukestva õppe strateegia programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi juhtivkoolitaja on Edison OÜ, koolijuhtide järelkasvuprogrammi juhtivkoolitaja on AASK Consult OÜ.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet