Digipädevused muutuvad kutsehariduses üha aktuaalsemaks


Avaldaja:Laura Vetik25. August 2016

Täna, 25. augustil toimub Tartu Kutsehariduskeskuses digitehnoloogia teemaline seminar „DigiMeister 2016: köieltants“. HITSA korraldatud üritus toob esmakordselt kokku ligi 250 kutseõppe õpetajat ja koolijuhti, et arutleda digitehnoloogia arengutrendide ja rakendusvõimaluste üle kutsehariduses.

Seminaril uuritakse, kas ja kuidas aitavad erinevad digitehnoloogiad kaasa muutunud õpikäsituse ja digikultuuri juurutamisele kutsehariduses. Muuhulgas tuleb arutluse alla, kuidas digikogukond koolis saab õpetajale tõhusat tuge pakkuda. Samuti räägitakse digitaalsete töövahendite kasutamisest ning 3D ja robootika lõimimise võimalustest. Juhiseid jagatakse ka õppevara loomiseks ja pilvelahenduste rakendamiseks kutseõppes.

„Seminar avab uue kooliaasta ja ühtlasi aitab kaasa ka digipöörde programmi elluviimisele kutsehariduses,“ ütles HITSA juhatuse liige Ene Koitla. „Kuna töökeskkond kolib üha enam digitaalsetesse seadmetesse, siis ootavad tööandjad kutsekoolide lõpetajatelt ka erialaseid digipädevusi. Selleks, et kutseharidus püsiks konkurentsivõimelisena, on väga oluline, et kutsemeistrite koolitamisel pööratakse tähelepanu ka digitehnoloogia kasutamisele.“

Seminaril saabki suurema tähelepanu erialane digitehnoloogia, mille raames tutvustavad Räpina Aianduskooli, Luua Metsanduskooli, Viljandi Kutseõppekeskuse ja Valgamaa Kutseõppekeskuse esindajad koostöös ettevõtjatega põhjalikumalt nelja valdkonna võimalusi - aiandus, käsitöö ja disain, ehitus ja puitmaterjalide töötlus, turismi-, toitlustus ja majutusteenindus ning transporditehnika.

Seminari läbiviimisesse on kaasatud ka HITSA koostööpartnerid SA Innove ja SA Kutsekoda, kes tutvustavad strateegilisi arengusuundi.

Päevakavaga saab tutvuda siin.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus juhib Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi tööd, kuhu kuuluvad 28 kutseõppeasutust üle Eesti. e-Kutsekooli konsortsiumi missiooniks on digiajastule vastava hariduse arendamise kaudu võimaldada õppijatele mitmekesisemad, paindlikumad ja kvaliteetsemad õppimisvõimalused ning toetada seeläbi elukestvat õpet ja Eesti regionaalarengut.

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet