Narva XVII pedagoogilisel konverentsil on põhiteemaks õpetajate digipädevused


Avaldaja:Laura Vetik25. August 2016

26. augustil 2016 toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis järjekorras juba 17. Eesti mitmekeelsete koolide pedagoogide aastakonverents teemal „Õpetaja digipädevused: kas e-tiiger magab?“ Ühepäevasel konverentsil osaleb ligi 350 haridustöötajat üle Eesti.

Tänavusel konverentsil on uuendusena ka sektsioon, kus koolilapsed õpetavad õpetajaid näidistundides. Konverentsi lõpetab Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi uue kooliaasta algusele pühendatud sõnavõtuga.

Pika traditsiooniga Narva pedagoogilise konverentsi eesmärk on mitmekeelsete koolide õpetajate ja juhtkonna kutsepedagoogiliste pädevuste arendamine ning hindamis- ja eneseanalüüsi oskuste ja kompetentside tõstmine kogemuste vahetamise ja uute lähenemiste tutvustamise kaudu. Algusaastatel vene õppekeelega koolide õpetajatele suunatud kohalik konverents on praeguseks kasvanud üle-eestiliseks.

Tänavuse konverentsi põhiteemaks on Eesti õpetajate ja õpilaste digipädevused ning nende arendamise perspektiivid. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar tutvustab konverentsil digipädevuste ja nende hindamise mudelt, mis ministeeriumi tellimusel valmis käesoleval aastal Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt.

Konverentsi üheksas erineva temaatikaga sektsioonis jagavad Eesti koolide ja lasteasutuste õpetajad kogemusi infotehnoloogiate kasutamisest õppeprotsessis. Esmakordselt on konverentsil sektsioon “Muna õpetab kana”, kus kooliõpilased viivad läbi näidistunde õpetajatele infotehnoloogia kasutamisest õppeprotsessis. Samuti on esmakordselt konverentsil lastevanematele mõeldud sektsioon, kus räägitakse lastevanemate kaasamisest mitmekeelsesse õppesse Soome, Läti ja Eesti koolide näitel.

Konverentsi peakorraldaja TÜ Narva kolledži täienduskoolituse peaspetsialist Tatjana Babanskaja rõhutab, et oluline on, et haridusteemade arutellu oleksid kaasatud kõik osapooled, nii haridustöötajad, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste esindajad, õpilased ja nende vanemad, kui ka rahvusvahelised eksperdid.

XVII Narva pedagoogiline konverents algab reedel, 26. augustil kell 11:00 Tartu Ülikooli Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2, Narva.

Konverentsi kavaga saab tutvuda siin.

Allikas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Foto: Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet