16 alustavat koolijuhti said võimaluse osaleda aastases arenguprogrammis


Avaldaja:Madli Leikop29. August 2016

Startis Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Innove alustavate koolijuhtide arenguprogrammi teine lend, mis aitab 16 uuel juhil Eesti eri paigust oma ametisse sisse elada ja luua ametialaseid kontakte.

Alustavate koolijuhtide toetamiseks ellu kutsutud programmi käigus süvendatakse arusaama juhi rollist ja kaasaegsetest juhtimisteooriatest ning arendatakse koolijuhi tööks vajalikke oskusi. Programmi raames õpivad esimest korda ametis olevad koolidirektorid, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimehe, Tallinna Inglise Kolledži direktori Toomas Kruusimägi sõnul on programm väga oluline kaasaegse kooli kujundamisel. "Kooli kaasajastamiseks on vaja professionaalsete oskusega, teotahtelisi ja muutunud õpikäsitus tundvaid haridusjuhte," sõnas ta.

Suur osa 2017. aasta juunini kestvast programmist on seotud reaalsete vajaduspõhiste ülesannete lahendamisega osalejate töökohal. Lisaks toimuvad õppekäigud teistesse koolidesse nii Eestis kui välismaal ning osalejatel on võimalus kasutada kogenud koolijuhist mentorite tuge.

Programmis osalejatena jagasid esmaseid muljeid Tallinna Heleni Kooli direktor Erki Korp ja  Häädemeeste Gümnaasiumi direktor Aule Kink. "Programm on osaliselt juba täitnud oma eesmärgi, sest alustavate koolijuhtide näol räägime inimestest, kes peaksid kooliellu tooma uuendusi ja vaadates nende inimeste motivatsiooni, rõõmsaid nägusid, tahet panustada, siis pool programmi on juba õnnestunud," ütles Erki Korp.

Aule Kink lisas, et see on suurepärane võimalus õppida, kuidas kooli juhtida: "Peale tutvumist võin öelda, et see on suurepärane  võimalus niivõrd põnevate inimestega kokku saada, seltskond täis otsustusjulgust ja teotahet."

Täpsem info ja alustavate koolijuhtide arenguprogrammi teise lennu osalejate nimekiri

Eelmisel aastal esimeses lennus osalenud Lea Vendik võtab oma kogemuse kokku nii: "Õpetaja ja õppealajuhatajana töötades arvasin, et tean koolisüsteemist kõike. Ega ikka teadnud küll! Kooli juhtimine ja koolijuhiks olemine on hoopis midagi muud. Kui ma ei oleks osalenud alustavate koolijuhtide programmis, oleks minu ümber olnud palju teadmatust."

Taustainfo

Koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline eesmärk.

Lisaks alustavate koolijuhtide programmile on loodud programmid kogenud koolijuhtidest mentorite koolitamiseks ning koolijuhtide järelkasvu tagamiseks.

Kõiki programme viib ministeerium ellu koostöös sihtasutusega Innove Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisaks on uuendatud koolijuhi kompetentsimudelit ning jätkatakse tööd koolijuhtide hindamis- ja tagasisidestamise süsteemi väljatöötamisel.

Arenguprogrammi partneriteks on juhtivkoolitajad Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal  Edison OÜ-st.

Programmi I lennu lõpetasid 15 alustavat koolijuhti.

Lähem info programmi kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Allikas: HTMi pressiteade.

Samal teemal: