Horizoni raport aitab vaadata tulevikku


Avaldaja:Kristi Semidor07. September 2016

Kes meist ei tahaks teada, mis juhtub tulevikus? Eriti kui silmas pidada seda, et elame ajastul, kus muudatused on kiired ja igapäevased. Vaevalt jõuame millegagi harjuda, kui juba peame suunda muutma ning leidma uue tee. Teed aitab leida HITSA ja GAGi haridustehnoloog Ingrid Maadvere.

Tihti pole meil aimugi, kas see uus tee on ikka õige ja kuhugi viib. Arvestades haridust ja tehnoloogiat, tuleb meile tuleviku ennustamisel appi Horizoni raport.

Horizoni raport annab ülevaate trendidest ja tehnoloogia arengutest, mis mõjutavad haridust järgmise viie aasta jooksul. Raportit annab välja Uue Meedia Konsortsium koostöös Euroopa Komisjoniga, esimene raport tuli välja juba 2002. aastal. Praeguseks antakse raporteid välja ülikoolide, üldhariduse, muuseumite, raamatukogude ja erinevate regioonide jaoks. Lugedes seda dokumenti on võimalik aimu saada, kuhu haridus liigub.

Järgneva kolme nädala jooksul kutsutakse kõiki huvilisi tutvuma Horizoni raportiga lähemalt.
12. septembril 2016 tutvustatakse raportit üldiselt (salvestus),
19. septembril tehakse ülevaade Horizoni raportist kõrgkoolidele (salvestus)  
ning 26. septembril on üldhariduskoolide kord teada saada (salvestus), mis neid järgmisel viiel aastal ees ootab.
Veebiseminarid toimuvad õhtul kell 19.00 ning need viib läbi HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog Ingrid Maadvere. 

Veebiseminarid toimuvad Koolielu teemaveerandite raames. 

Ingrid Maadvere 
Foto pärit Wikimediast  

Haridus- ja Noorteamet