Innove hakkab väikelaste keeleõppes kasutama jutupliiatsiga kuulatavaid raamatuid


Avaldaja:Laura Vetik08. September 2016

SA Innove õppekava- ja metoodikakeskuse ning helindatud trükiste kirjastuse DILESY koostöös ilmus pildiraamatute sarja “Loeme koos” seitsme raamatu jutupliiatsiga täiendatud kordustrükk. Nüüd saab digitaalse jutupliiatsiga otse pildiraamatutest kuulata eestikeelseid tekste, küsimusi ja laule.

“Loeme koos” 16 suureformaadilisest pildiraamatust koosnev sari on mõeldud keelekümbluslasteaedadele eesti keele õppimiseks ning sobib tegelemiseks ühiselt koos lastega. Digitaalse jutupliiatsiga täiendatud seitse raamatut loovad uusi metoodilisi võimalusi raamatu tekstide ja piltidega töötamiseks. Pildiraamatud arendavad nii lapse üldoskusi – mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi – kui ka teadmisi eri valdkondadest nagu mina ja keskkond ning keel ja kõne.

Jutupliiatsiga täiendatud raamatute abil rakendatakse õppetegevuses info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, mis toetab lapse loovust, uuendusmeelset mõtlemist ja tegutsemist ning annab võimaluse kasutada erinevaid metoodikaid.
“See oli suurepärane projekt, mille teostamiseks kulus ca 5 kuud. Nüüd saavad lapsed, õpetajad, aga ka lapsevanemad kasutada digitaalse jutupliiatsi tehnoloogiat raamatute lugemiseks ja kuulamiseks. Tehnoloogia kasutamine õppes tõstab kindlasti õpimotivatsiooni ja parandab keeleõppe tulemusi,” ütleb Dilesy tegevjuht Laura Päit. „Loeme koos“ raamatusarja helindamine on teine helindatud õppevara arendusprojekt Eestis. Sellele eelnes interaktiivse „Lotte loodusmängu“ väljaandmine.

„Loeme koos“ 16st raamatust helindati seitse:
Nr 2. Lugu Katist ja karudest
Nr 5. Olen juba suur
Nr 11. Meie vaatame muna
Nr 12. Tere, päev!
Nr 13. Mari tuba
Nr 14. Mängime koos
Nr 16. Vastlamuinasjutt

Helindatud raamatukomplekti koos jutupliiatsiga jaotatakse keelekümbluslasteaedadele ja -koolidele tasuta koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele piirkondlike metoodikakeskuste vahendusel.

Allikas: SA Innove

Foto: SA Innove

Samal teemal: