„Tere, Ruby!“ inspireeris mänge looma


Avaldaja:Kristi Semidor13. Oktoober 2016

„Minu suureks rõõmuks ilmus septembris ka eesti keeles Linda Liukase programmeerimisraamat lastele „Tere, Ruby!”, mille käekäigule juba pikemalt õhinaga kaasa olen elanud,“ kirjutab Koolielu ainemoderaator Kärt Kase ning jagab programmeerimisnädala CodeWeek raames mõningaid uusi enda loodud mänge.

Kuna 15.-23. oktoobril toimub taaskord üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week, siis mõtlesin ka lasteaiaõpetajatele välja pakkuda mõned lasteaias mängimiseks sobivad „Tere, Ruby!” raamatust inspireeritud mängud, mis õpetavad mõtlema arvutite keeles. 

1. mäng: Väga täpsed juhised
Arvutid suudavad täita väga keerulisi ülesandeid, kui neile anda väga täpsed juhised. Lapsed saavad proovida täpsete juhiste andmist näiteks teejuhatamise mängus, kus üks paarilistest on arvuti ning teine programmeerija. Programmeerija ütleb mitu sammu ja millises suunas arvuti astuma peab. Arvuti täidab täpselt programmeerija käsklusi. Kokku võib leppida selles, mida arvuti siis teeb, kui teele tuleb takistus (jääb seisma, kuni programmeerija käsku täpsustab), ja ka sihtkoha osas ehk kuhu kõik arvutid programmeerijate juhtimisel jõudma peavad. Mängu saab raskemaks muuta öeldes juhiseid näiteks kolme kaupa. See mäng on suurepärane õues mängimiseks!

2. mäng: Mustrid ja kordused
Probleemide kiiremaks lahendamiseks otsivad arvutid endale antud käskudes mustreid, kasutades ära eelmisel korral sama mustriga ülesande lahendamiseks õpitut. Lasteaias on mustrite loomine päris tavaline tegevus, aga milliseid mustreid suudavad lapsed oma ümbruses märgata? Mustrid tekivad, kui üht kujundite kombinatsiooni korratakse mitu korda. Laps saab otsida mustrireas kordusi ning loendada, mitu korda ühes reas mustrit korratakse. Mängu edasi arendades võib lasta lastel otsida vigu või täita tühimikke mustrireas. 
Näiteks: õun õun porgand õun õun porgand õun õun porgand õun õun porgand on mustririda.
õun õun porgand” on üks kordus.
Kus on viga mustrireas: õun õun porgand õun õun õun õun õun porgand õun õun pogand?
Või mis läheb lünka mustrireas: õun õun porgand õun .... porgand õun õun porgand õun õun?

3. mäng: Salakeel
Arvutid suudavad töödelda palju andmeid, kui neil on selleks „võtmed” ehk nad teavad, mida mingi andmekilluke tähendab (arvutile peab ütlema, et number on number ja nimi on nimi!). See on nagu arvutite salakeel. Ka lugema ja kirjutama õppimist saab põnevamaks muuta salakeele abil! Iga tähte tähistab lihtne pildike (või eri värvi kujundid). Kes suudab koodi abil salakirja lugeda? Hiljem võib nende kujundite abil proovida oma nime või hoopiski sõbrale nuputamiseks salakirja kirjutada. 

Veel mitmeid põnevaid mänge arvutite ja programmeerimisega tutvumiseks ilma arvutita leiab „Tere, Ruby!” kodulehelt http://www.helloruby.com 

Põnevat arvutimaailma avastamist! 

Kärt Kase, Koolielu alushariduse ainemoderaator 

Illustratsioon pärit Hello Ruby veebilehelt, autor Linda Liukas